Khoa lý số
27/08/2020 - 5:28 PMLê Công 65 Lượt xem

 

407 Ngựa Kia, Đủng Đỉnh. Bước Về Tàu :

Ngựa, Kia: Có nghĩa ám chỉ kiếp Trâu Ngựa tôi trung. Đủng Đỉnh: Có nghĩa là chậm rãi làm theo chủ trương chính sách nhà nước. Về Tàu: Có nghĩa nằm yên trong chủ trương. Vì chữ Tàu ở đây không ám chỉ nước Tàu. Mà ám chỉ câu thành ngữ ( một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ) Ý nghĩa của toàn cấu Sấm Là kiếp làm Tôi Trung sai đâu làm đó nhưng cứ chậm rải mà làm không cần vội, chuyện chung toàn đảng nào phải chuyện của mình. Cứ nằm yên trong chủ trương mà hưởng phúc. Có lợi cho mình thì làm không có lợi thì thôi. Cớ chi phải đụng chạm đấu đá nhau cho bỏ mạng. Loại bỏ Tham Quan họ chưa chết mình đã ngủm cù đèo. Sự bất lực làm trong sạch bộ máy. Đây cũng là Ý Trời vì Thế Lực Tam Vô đã đi đến hết số. Đi đến lần kết thúc của thế lực Tam Vô. Để cho đám học trò thấu hiểu. Cụ Trang lại đọc thêm câu sấm.

408 Hùm Ở Trên Rừng, Gầm mới dậy:

Hùm: có nghĩa là Cọp ám chỉ cho thế lực mạnh như hùm;

Ở Trên Rừng: Có nghĩa là nằm trong chủ trương, nằm trong Thể Chế nằm trong chính sách chồng chéo như rừng đẫy rừng luật đi trước hành động theo sau cho an toàn. Cụ Trạng thở dài nghĩ đến cảnh làm quan triều đại Nhà Mạc mà buồn rười rượi. Cụ nói một triều đại bao giờ cũng có hai thế lực. thế lực của Long và của Hổ. Long và Hổ thường sống chung, đi đôi với nhau. Ví Dụ Vua là Long, Tướng là Hổ. Nhưng Thái Ất Lý Số hình thành lên câu sấm ở đây không nói đến thế lực của Long mà nói đến thế lực của Hổ. Có thể ví dụ thế lực của Đảng là Long. Thế lực thủ Tướng chính phủ là Hổ. Ở đây ám chỉ nói Hổ ở trên rừng Ý nói Thế Lực Hổ đang nằm trong Văn Bản chồng chéo dày bịt như rừng bổng nổi lên gầm gừ. Gầm: Có nghĩa thị oai. Mới dậy : Có nghĩa những con Hổ xưa nay ngủ yên trong thể chế Bảo Thủ Thức Dậy gầm gừ, có nghĩa là phản đối không nhất trí. Mà xưa nay Hùm chưa bao giờ dám gầm lên như thế, phản đối trước uy lực của Long có thể nói là chống lại đảng. Sao lại có chuyện lạ đời như thế ? Hùm dựa vào đâu? mà không sợ Long. Cụ Trạng lại cho biết thêm câu sấm.

409 Tìm Về , Quê Cũ , Bắt Ngựa Tàu

Tìm Về : Có nghĩa quay trở vế. Quê Cũ: Có nghĩa là Truyền Thống Nguồn Cội Ông Cha Anh Linh Dân Tộc. Hùm đã có chỗ dựa vững chắc vào Truyền Thống Anh Linh Dân Tộc, Hùm không còn sợ Long nữa. Khi Long bỏ Nguồn Cội cúi đầu trước học thuyết Mác Lê ngoại bang. Ý nói Thế Lực đổi mới Chu Du Chính Phủ Hùm. Không còn sợ thế lực Độc Tài Đảng Trị theo Mác Lê ngoại lai nữa. Mà còn Trở lại Bắt Ngựa Tàu. Ý nói Bắt những con ngựa xưa nay đã từng là đồng đội đồng chí cùng chung một xuồng một Tàu. Dẫn đến tình thế Kẻ bắt qua, người bắt lại thôn tính nhau. Bỏ tù nhau Kẻ tôn thờ giáo thuyết Phương Tây. Người tôn thờ Nguồn Cội Ông Cha. Trở mặt nhau. Không tùng phục nhau nữa.

Như vậy từ câu 402 đến câu 409 đã được giải rõ.

Non Đài, Vắng Vẻ, Bấy Nhiêu Lâu

Có Một, Đàn Xà, Đánh Lộn Nhau

Vượn Nọ, Leo Cành, Cho, Sĩ, Bóng

Lợn Kia, Làm Quái, Phải Sài Đầu

Chuột Nọ, Lăm Le, Mong Cản Tổ

Ngựa Kia, Đủng Đỉnh, Bước, Về Tàu

Hùm Ở , Trên Rừng, Gầm, Mới Dậy

Tìm Về , Quê Cũ, Bắt Ngựa Tàu

* * *

Hết phần 3 mời các bạn xem tiếp phần 4 về tài tiên tri của Cụ Trạng Nguyển Bỉnh Khiêm một kỳ tài sanh ra ở thế kỷ 16 làm quan trong thời Mạc

—————————————

HUYỀN CƠ SẤM GIẢI

TAM THẾ PHÂN TRANH

THIÊN CƠ HÉ LỘ

Ý TRỜI ĐÃ ĐỊNH, KHÔNG AI LÀM KHÁC CHI ĐƯỢC

PHẦN 4

Thế lực đổi mới Chu Du lớn lần theo năm tháng từ trong thế lực Tam Vô khó mà nhận thấy. Cho đến khi Cơ số 9 gặp lại con số 9 ứng vào câu :

410 Cửu Cửu Kiền Khôn Dĩ Định thì mới lộ rõ thế lực Chu Du cầm tinh thế lực con Lân ra đời.

9 lần 9 = 81: 8 + 1 = 9 thế lực Tam Vô đi vào hết số, nhưng vẫn còn Cơ kéo dài thêm một thời gian nữa. Thế lực Tam Vô hết số vào năm 2011 năm Tân Mão. Nhưng kéo dài đến 2020 năm Canh Tý mới hết Cơ. Thế lực Tam Vô ra đời ngày 3 – 2 – 1930 trải qua 81 năm đến năm 2011 thời hết số. Và kéo dài thêm 10 năm nữa đi vào hết Cơ.

Cụ Trạng cho biết Cơ 10 năm là Cơ biến động toàn diện. Vì cái nầy hủy diệt, thì cái khác lại sanh ra. Giai đoạn cực kỳ quan trọng cho một chu kỳ mới kéo dài 10 thế kỉ đến 1000 năm. Tức là Kỷ nguyên 3000 năm. Cụ Trạng chú nhất Quẻ Ứng Khảm Ly. Cơ Lý Số Nhị Ngũ Dư Bình đầy bí ẩn và phức tạp. Tất cả mấu chốt diễn biến tình hình phức đều nằm trong 10 năm nầy.

379 Nhị Ngũ Dư Bình: Trong 10 năm nầy đi vào giai đoạn cuối của Thế Lực Tam Vô. Cũng như Thế Lực Chu Du hình thành ra đời thế lực Lân càng ngày càng lớn mạnh. Như chúng ta đã biết ( cái nầy diệt thì cái khác sanh ra từ trong cái diệt) trong thời gian 10 năm nầy trải qua không biết bao nhiêu là biến động trong nước cũng như thế giới. Sự khởi đầu bí ẩn của Cơ Nhị Ngũ Dư Bình bằng pháp tính như sau. 5 – 2 = 3 như vậy con số 3 là con số dư thừa. Con số quyết định đi vào Cơ Tam Thế phân tranh. Khởi đầu vào năm Canh, Tân, Niên, Phá.

395 Canh – Tân : nằm trong thập thiên Can. Niên: Có Nghĩa là năm. Phá: Có nghĩa là khai mở, có nghĩa là lộ ra. Ý nói kể từ cuối năm Canh Dần 2010 sang năm Tân Mão 2011 Thế lực Chu Du Chính Phủ ban hành ra nhiều sắc lệnh đạo luật. Các chính sách ra đời Phá Vỡ mọi kìm hãm bảo thủ trước đây nhất là Luật Đất đai. Cho phép Phá Điền đi vào những cánh đồng lớn theo chiều hướng hiện đại hóa nông nghiệp. Cho phép Cổ phần hóa, giải thể lần Quốc Hữu Hóa Tam Vô. Sự đấu đá xảy ra trong nội chính Tam Vô, Của hai Thế Lực. Tam Vô và Chu Du.

Nơi hải ngoại đây cũng là lúc Thế Lực Lưu Vong Hải Ngoại nắm lấy thời Cơ. Ra sức tấn công vào Quốc Nội tao ra Tam Thế phanh tranh của ba thế lực dần dần đi vào cạnh tranh quyết liệt kéo dài 10 năm. Cho đến Tuất, Hợi phục sinh mới kết thúc Tam Thế phân tranh.

396 Tuất, Hợi, Phục Sinh. Có nghĩ năm Mậu Tuất 2018, năm Kỷ Hợi 2019 là kết thúc Tam Thế phân tranh đi vào ổn định thượng ngươn Thánh Đức ra đời. Thế lực Tam Vô từ chỗ hết số 2011 đi lần đến hết Cơ xóa sổ vào năm 2020. Khi Cơ Tam Vô đã kết thúc thời Thế Lực Chu Du. Thế Lực Lưu Vong hiệp nhau chung lo việc nước. Vì hai thế lực nầy cùng chung Cơ Nhà Nguyễn.

Sự khởi đầu năm 2011 đi vào Cơ hủy diệt lần thế lực Tam Vô. cũng là lúc 3 thế lực . Thế Lực Tam Vô, Thế Lực Chu Du. Thế Lực Lưu Vong đi vào cạnh tranh càng về sau càng quyết liệt. Cụ Trạng cho biết sự cạnh tranh đó như sau.

498 Long, Vĩ, Xà, Đầu, Khởi Chiến Tranh

Long là Rồng, Vĩ là đuôi: Có nghĩa là Hậu Thế Con Cháu Lạc Long trổi dậy rất mạnh vào cuối năm Nhâm Thìn Long 2012 đầu năm Tỵ rắn 2013 từ trong Tam Thế Phân Tranh giác ngộ hiện ra. Thế Lực thứ Tư, thế lực của sự Dung Hòa. Thế Lực đoàn kết thống nhất Ý Chí. Thế Lực Tôn Thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Thế Lực phát huy truyền thống anh linh Cha Ông quang đại. Thế lực thứ tư nầy là từ trong ba Thế Lực giác ngộ hiện ra. Thế Lực Thứ Tư, không từ đâu đến mà từ trong con người Việt Nam. Từ trong con Rồng cháu Tiên tìm về với Cội với Nguồn. Tôn Thờ Cội Nguồn, Phát huy Truyền Thống Anh Linh Dương Nội dân tộc. Thế Lực thứ Tư lần lần xuất hiện tạo ra thế Long – Lân – Quy – Phụng. hiệp nhất. Một thế lực với sức mạnh toàn dân tộc, liên kết trong nước ngoài nước. Đoàn Kết Thống Nhất vì đất nước Việt Nam Vinh Quang. Với sức mạnh Tiên Rồng ấy không có một thế lực sức mạnh nào đánh bại được. Tuy rằng Thế Lực thứ tư vẩn còn nằm ẩn trong ba thế lực. Nhưng phát triển nhanh chóng mạnh vô cùng. Nhưng đó là nói về chuyện tam thế phân tranh sắp đi vào chấm dứt mới xuất đầu lộ diện thế lực tứ trụ của thời Thánh Đức. Những ai có dã tâm chống lại thế lực con Cháu Tiên Rồng đều bị Hồn Thiêng Dân Tộc, Khí Thiêng Sông Núi hủy diệt. Vì Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang đã đi vào hoạt động. Theo Cơ Thánh Đức vì Chí Tôn Thiên Đế Quốc Tổ Hùng Vương đã trở về trần thế. Cụ Trạng nói với các Môn Sinh không ai có thể chống lại huyền Cơ Thiên Ý Của Trời.

Mưu sự tại nhân, nhưng thành sự tại thiên.

Trong vòng 10 năm Từ năm 2010 đến năm 2017 thì dương quang xuất hiện, chính là Văn Hóa Cội Nguồn, Quốc Bảo Chân Kinh cuộc diện Việt Nam đi vào Tam Thế phân tranh, cũng dần đi đến hồi kết thúc. Theo cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành vào năm 2018, 2019 Thánh Đức Phục Sinh đi vào huyền cơ mới. Trong thời gian năm 2010 đến năm 2017 Thế giới cũng đi vào bất ổn biến động lan tràn với những nước còn độc tài độc trị. Sự biến động ấy Tiến lần lên Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ chuyển theo huyền Cơ Vận Mệnh Ý Trời.

Còn những nước đã đi vào Hiến Pháp Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ thì bình yên vô sự. Để hiểu rõ tình thế bất ổn thế giới. Cụ Trạng ngâm qua câu sấm, theo Lý Số ứng hiện.

399 Can Qua, Tứ Xứ, Loạn Đao Binh;

Có nghĩa tình hình trong nước đi vào Tam Thế phân tranh. Thì tình hình thế giới đi cũng đi vào bất ổn chiến tranh, từ Tây sang Đông nhiều nước. Như Ukraina, LiBi, Syria, Trung Quốc, Hoa Kỳ quần tảo Biển Đông, Trung Quốc gây hấn với Nhật, Bắc Hàn hăm dọa tấn công Nam Hàn và còn nhiều biến động chiến tranh thế giới khác nữa vân vân…..

Sự phân tranh trong nội bộ Tam Vô bắt đầu từ năm 2011 càng lúc càng tăng, đến năm 2014 – 2015 – 2016 thì tách hẳn nhưng không công bố. Cuộc diện tình hình chuyển biến càng thêm phức tạp. Thế lực phục quốc hải ngoại ra sức tấn công vào Quốc Nội triệt phá thế lực Tam Vô trên khắp cùng mặt trận ngõ ngách tâm lý chính trị. Thế lực Tam Vô đã đến hồi suy vong, một mặt ra sức bảo thủ nắm vững chính quyền , một mặt nhờ cậy thế lực đàng anh Trung Cộng ủng hộ. Nhất là thủ tiêu cho ám hại những con người chủ chốt quan trọng của thế lực đổi mới Chu Du. Nhưng nào phải dễ thế lực Chu Du không phải thế lực từ đâu đến. Mà là thế lực từ Tam Vô hình thành lớn lên đi ra. Có thể nói Mối, Mọt trong cây xuất hiện khó đối phó vô cùng. Những mưu mô độc hiểm của Tam Vô, Chu Du đều hiểu rõ tất cả. Nên cuộc diện đối mặt xảy ra những cuộc đánh lừa ngoạn mục, thế lực Tam Vô luôn trong cảnh mắt mưu càng ngày càng suy yếu. Không còn con đường nào khác hơn, là ném đá dấu tay, mượn thế lực Hoa Nam triệt phá danh dự tiêu diệt những nhân vật tiêu biểu của thế lực Chu Du. Bằng cách nói lên những việc làm sai trái. Hầu kích động thế lực Chu Du tự tàn sát lẫn nhau. Nhất là triệt hạ nhưng căn cơ chủ chốt đổi mới. Với cú đấm binh pháp gậy ông đập lưng ông. Chiến nầy nhất định đồng chí chủ chốt đổi mới bị triệt hạ đi tiêu thì coi như thế lực Chu Du tan đàn xẻ nghé. Thế lực Tam Vô độc bá quyền lực trở lại quét sạch lượm sạch đi vào quốc hữu hóa trở lại. Không còn một mống cổ phần hóa tư hữu tư nhân. Theo sự điều khiển của Tàu Cộng.

Thế Lực bảo thủ Tam Vô Không ngờ. Thế lực Chu Du là thế lực ứng thuận Cơ Trời hiển linh Cơ Nhà Nguyễn. Chơn mạng đồng chí đổi mới có sự hổ trợ Thần Linh. Nhất là Chơn mạng Ngưu Tinh đi vào Cơ số 5 con số của Cơ Thánh Đức nên an toàn vô sự vì có Trời che chở, Thánh, Thần phù trợ. Đúng với câu mưu sự tại nhơn, nhưng thành sự tại Thiên do Ý Trời. Thế lực bảo thủ Tam Vô không những không triệt phá được thế lực Chu Du đổi mới cơ Nhà Nguyễn, mà càng làm cho thế lực Chu Du Nhà Nguyễn lớn mạnh như thổi. Dẫn đến không còn cách nào kìm hãm thế lực Chu Du được nữa. Thế Lực Chu Du đủ sức mạnh đè bẹp thế lực bảo thủ Tam Vô. Cụ Trạng nói theo Thái Ất Lý Số Thế Lực Chu Du Nhà Nguyễn lớn mạnh như vậy là có người đở đầu. Người ấy dù là đỉnh cao của Thế Lực bảo thủ Tam Vô. Nhưng mang trong mình Họ Nguyễn . Đây cũng là điều bí ẩn kỳ lạ không ai có thể ngờ được. Người đở đầu cho Thế Lực Chu Du lớn mạnh thành công trong công cuộc đổi mới. Người đó mới thật là người kỳ tài. Nhưng theo Cơ Lý Số nổi tiếng là Lú mới lạ làm sao. Phùng Khắc Khoan nói thưa Thầy: Có phải người nầy khôn khéo đến mức giống như người Lú. Đã là người như thế thì chí nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nại không còn lường được nữa. Người nầy hành động khôn khéo chỉ có trời đất mới biết được mà thôi. Cụ Trạng nói đúng thế người nầy bề ngoài luôn đối lập với những với những gì đổi mới nhưng bề ẩn luôn che chở cho sự đổi mới . Để cho thế lực đổi mới thành công, sự bảo bọc che chở ấy khéo léo đến mức không khó có ai nhận ra được. Có người đến hỏi Cụ Trạng người đó là ai ? Cụ Trang có vẻ cao hứng khi nói đến người nầy ngâm nga lại câu sấm. Theo Lý Số ứng Cơ của Trời.

418 Dục, Đức, Thánh Nhân Vương;

Có nghĩa là : Muốn biết Thánh Nhân Vương thời tìm hiểu qua những câu sấm dưới đây.

419 Quá, Kiều. Cư Bắc Phương.

Quá : Có Nghĩa là hết mức,vượt trên giới hạn. Nói chung là địa vị tối cao. Kiều: là xinh là là đẹp, mặt ẩn là Phú, mặt nổi là Trọng. Quá Kiều ý nói Địa vị cao tột, mặt Ẩn là Phú, mặt hiện là Trọng. Nói chung người nầy tài trí, nhẫn nhục không ai có thể lường được. Cư Bắc Phương: người nầy ở phương bắc, không phải phương nam. Quá, Kiều, Cư, Bắc Phương :

Có người lại hỏi người ấy Họ gì ? Cụ trang lại đọc câu sấm thay cho câu trả lời;

420 Danh Vi, Nguyễn Gia Tử.

Có người lại hỏi: người ấy thuộc hạng người nào ? Cụ Trạng đọc lại câu sấm thay cho câu trả lời.

422 Thượng Đại Nhân, Bất Nhân.

Có nghĩa nói Đại Nhân cũng đúng. Bất Nhân chẳng sai

Có người lại hỏi người gì mà kỳ vậy ? Cụ Trạng đọc câu sấm thay cho câu trả lời;

Thánh Ất, Dĩ, Vong Ân

Có nghĩa là Bậc Thánh, nhưng không theo chí hướng của Thầy vì Thầy đã đi sai đường lạc lối. Làm trái ngược lại lời dạy của Thầy. Cứu lấy dân tộc mình.

Có người lại hỏi, chơn mạng vi Thánh đó là vị nào trong các đời vua chúa trước đây ? Cụ Trạng đọc câu sấm thay cho câu trả lời.

424 Bạch Hổ Kim, Đai Ấn;

Có nghĩa là Quang Trung tái sanh

Có người lại hỏi dân chúng có thể nhận biết Ngài là đấng cứu tinh mở màng thành công trong cuộc đổi mới đất nước không ? Cụ Trạng đọc câu sấm thay cho câu trả lời.

425 Thất Thập, Cổ Lai Xuân;

Có nghĩa là : Người nầy trên 70 tuổi thì người ta mới Phát Hiện nhìn thấy được Công Cứu Nước. Cái tài ẩn nhẫn tuyệt vời của Ngài.

* * *

Hết phần 4 mời các Bạn xem tiếp phần 5 về cái tài tiên tri Cụ Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên đoán về vận mạng biến động của đất nước Việt Nam, liên quan đến toàn thế giới.

——————————–

HUYỀN CƠ SẤM GIẢI

TAM THẾ PHÂN TRANH

PHẦN 5

Tiếp theo

Có người hỏi Cụ Trạng rằng ngoài vị Thánh Nhân Vương nói trên còn có vị Thánh Nhân Vương nào ra đời ở vào thời Tam Vô Cộng Sản cùng thời Thánh Nhân Vương nói trên không ?

Cụ Trạng đọc lên những câu sấm thay cho lời giải đáp.

444 Bảo Sơn, Thiên Tử Xuất,

Bảo Sơn: Bảo có nghĩa là ám chỉ cho Quốc Bảo. Sơn có nghĩa là Núi Quý. Thiên Tử Xuất: Thiên là Trời Tử là con Xuất là xuất hiện. Ý nói Quốc Bảo chính là Thiên Tử Xuất, do Quốc Tổ Hùng Vương con trời nói ra đã chuyển đến Núi Thất Sơn. Đi vào cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Như vậy câu sấm Bảo, Sơn. Thiên, Tử, Xuất, đã được giải rõ.

445 Bất Chiến, Tự Nhiên Thành;

Bất Chiến: Có nghĩa là không cần đánh. Chỉ cần hành động theo cơ Bất Chiến, ý nói con cháu Tiên Rồng hướng về Cội Nguồn, phát huy Văn Hóa Cội Nguồn tôn thờ Quốc Bảo, Tự Nhiên, Thành : Ý nói Hành Động làm theo quy luật Tự Nhiên Cây có Cội, Nước có Nguồn theo Huyền Cơ Bất Chiến đã định. Thời cơ Tự Nhiên Thành sẽ đến. Vì trên hợp lòng Trời, dưới hợp lòng Dân. Như vậy câu sấm 445 Bất Chiến, Tự Nhiên, Thành, được giải rõ.

Cụ Trạng nói ở vào thời ấy có Thánh Nhân Vương xuất hiện, cùng thời với Thánh Nhân Vương ở Bắc. Các học trò hỏi người ấy xuất hiện ở Nam hay Bắc ? Cụ Trang liền ngâm câu sấm.

446 Thủy, Trung, Tàng, Bảo Cái ;

Thủy : Ám chỉ nơi miền sông nước. Trung : có nghĩa là vừa không lớn không nhỏ. Tàng: có nghĩa là Tàng Lọng Bảo Cái : có nghĩa là nơi ngai vua có tàng lọng

Ý nói câu sấm 446 nầy, ám chỉ miền sông nước có Minh Quân nay gọi là Tổng Thống ra đời. Như vậy câu sấm 446 Thủy, Trung, Tàng, Bảo Cái, đã giải rõ.

Cụ Trang lại ngâm tiếp câu sấm mà huyền cơ đã cho biết, cụ ngâm.

447 Hứa Cập, Thánh Nhân Vương;

Hứa: Có nghĩa là Hẹn. Cập: Có nghĩa là trở Lại. Thánh Nhân Vương: Hàm ý Bậc Minh Quân thời văn minh chính là Tổng Thống.

Ý nghĩa toàn bộ câu sấm là. Một vì Quan đứng đầu trăm quan ra đi rồi lại trở về thành Thánh Nhân Vương tức là Tổng Thống trong thời Thánh Đức. Như vậy câu sấm 447 đã được gải rõ.

Có người hỏi Cụ Trạng quê Thánh Nhân Vương đó ở đâu? Cụ Trạng nói. Ngài sanh ở đâu điều đó không quan trọng, chỉ cần hiểu người lớn lên từ đâu? Cụ Trạng liền ngâm câu sấm.

448 Mộc Hạ, Châm Châm, Khẩu;

Mộc Hạ: Có nghĩa là Rừng U Minh Hạ, Châm Châm: Có nghĩa là liên kết với sông theo chảy ra cửa Khẩu cửa biển. Người lớn lên từ quê hương nầy.

Có người hỏi địa linh nầy nằm ở đâu ? Cụ Trạng đọc câu sấm thay cho câu trả lời.

449 Danh Thế, Xuất, Nam Lương;

Nếu chúng ta liên kết hết lại từ câu 444 đến câu 449 thì có thể hiểu địa linh dưỡng nuôi Ông Thánh lớn lên ở đâu ?

Địa Linh nầy ở Phương Nam. Nam Lương Tây Nam. Miền Sông Nước U Minh Thượng. U Minh Hạ Có nhiều con sông chảy ra biển. Như vậy hai câu sấm liên kết với nhau 448- Mộc Hạ, Châm Châm, Khẩu. 449- Danh Thế Xuất Nam Lương. Đã được giải rõ.

Có người lại hỏi Ông Thánh đó họ gì? Cụ Trang ngâm nga câu sấm thay cho câu trả lời.

450 Danh Vi, Nguyễn Gia Tử;

Ý nói Thánh Nhân Vương Họ Nguyễn

Có người lại hỏi tiền thân Thánh Nhân Vương trước kia là vị vua nào đầu thai?

Cụ Trang ngâm nga câu sấm thay cho trả lời.

451 Tinh Bản, Tại Ngưu Lang;

Tinh Bản: Có Nghĩa bản nguyên sao chép tái hiện của nhiều tiền kiếp. Chơn Mạng Tinh Bản nầy Cầm Tinh Con Trâu, Ngưu Lang : Ý nói là Bậc Tướng Tài nhà trời.

Ý nói Thánh Nhân Vương, Họ Nguyễn nầy Cầm Tinh Con Trâu. Tiền thân là Vua Hàm Nghi. Cũng Chính là Vua Lê Lợi năm xưa.

Có người lại hỏi Hai Vị Minh Quân ra đời. Kẻ ở Bắc Hà đất Bắc. Người ở miền sông nước đất Nam Bảo Sơn liệu hai Minh Quân cùng thời như thế không lẽ chia Nam – Bắc phân tranh nữa sao? Như thời sau nầy Hồ, Ngô đồ thán. Trịnh, Nguyễn phân tranh. Nguyễn, Nguyễn đánh nhau tương tàn nồi da nấu thịt. Cụ Trạng nghe nói thế liền mỉm cười nói. Đã nói là Thượng Ngươn Thánh Đức thì nhân tài hiện ra như nấm. Bước đầu dựng ngơn Thánh Đức có tới 72 vị Minh Quân lần lượt xuất hiện ra đời. Tất cả đều phò Quốc Bảo nền Văn Hiến Thiên Luật Ông Cha trở lại. Nên không có sự phân tranh trong 72 vị Minh Quân nầy. Mà cùng chung lòng xây dựng một thế giới văn minh hiện đại nói chung, Việt Nam nói riêng.

Để hiểu rõ về Tam Thế phân tranh một cách cụ thể , mời các Bạn nghiêng cứu những đoạn văn Cơ sau đây.

1, thế lực Lưu Vong.

2, thế lực Chu Du.

3, thế lực Tam Vô.

– Thế lực Lưu Vong chính là thế lực Việt Kiều phục quốc hải ngoại.

– Thế lực Chu Du chính là thế lực đổi mới từ trong Tam Vô Cộng sản tách ra.

– Còn lại là Thế lực Tam Vô bảo thủ Cộng Sản.

Ba thế lực nầy tranh nhau càng về sau càng quyết liệt. Vì đã đi vào Cơ thượng ngơn Thánh Đức. Là Cơ Ngươn của Trời ấn định Cơ đi vào Thánh Chiến. Thánh Chiến là đấu tranh bằng Công Lý và lẽ phải. không phải tranh đấu bằng gươm đao giáo mác như giai đoạn mạc vận mạc pháp ở giai đoạn thế kỷ 20. Cũng không giống Thời kỳ Phong Thần, thời Chu diệt Ân. Mà là tranh đấu bất bạo động bằng biện pháp triết lý đấu tranh ôn hòa chính trị giữa cái Ác và cái Thiện, giữa cái Lợi và cái Hại để đi đến tiếng nói chung. Bước vào thời kỳ thượng ngươn Thánh Đức Phong Thánh. Có nghĩa người có công xây dựng đời Thánh Đức. Được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ấn chứng phong Thánh vinh hiển tột cùng.

Lại nói về ba thế lực tranh nhau không ai nhường nhịn ai cuối cùng cũng có thế lực lép vế trước đối thủ. Thế lực Chu Du lớn mạnh lấn áp. Thế lực Tam Vô.

Vì sao Thế lực Chu Du mạnh đến thế. Vì Thế Lực Chu Du là thế lực đổi mới luôn nắm bắt thời cơ. Chuyển hướng tôn thờ Nguồn Cội phát huy Dương Nội trở thành vô địch. Hai Thế Lực kia không thể nào theo kịp đành phải thất bại thua to. Nhất là Thế Lực Tam Vô dần dần mất đi quyền lực.

Thế lực Lưu Vong xu thế hướng ngoại. Mà ngoại chính là Âm. Đã âm thì Lỗ. Dương Nội mới Lời. (Chúng ta ai cũng biết Âm Lỗ, Dương Lời. Hiểu được Nam – Nữ thì rõ Thế lực hướng ngoại dù cho mạnh cách mấy cũng không bao giờ thắng được Thế Lực hướng nội. Đó là định luật Thiên Ý Cha Trời. Không ai có thể đảo ngược được.)

Thế lực Tam Vô xu thế bảo thủ tôn thờ chủ nghĩa Độc Tài. Thế lực lỗi thời không theo kịp xu thế văn minh Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ tiến bộ thế giới. Nên thế lực Tam Vô bị hai thế lực Lưu Vong, thế lực Chu Du nhận chìm dần dần không sao chống trả lại được. Thế lực Chu Du cuối cùng cũng lấn áp Thế Lực Tam Vô cầm nắm toàn quyền đất nước đi vào Cơ Nhà Nguyễn. Thế lực Tam Vô trở thành thế lực bù nhìn không còn cách gì xoay chuyển tình thế lấy lại chỗ đứng được nữa. Biết rằng thế lực Tam Vô được Trung Quốc hậu thuẫn rất mạnh. Thế lực Chu Du quá khôn ngoan luôn xoay chiều tình thế một mặt phát huy quang đại Văn Hóa Cội Nguồn. Một mặt mượn oai thần Thế Lực Tư Bản, nhất là Hoa Kỳ kìm chế Trung Cộng.

Thế lực Lưu Vong tuy hiểu tình thế suy yếu của thế lực Tam Vô. Nhưng không thể làm chi được. Vì trong Thế Lực Tam Vô có thế lực Chu Du đang lớn mạnh tiến đến nắm lấy chính quyền. Nên đành vô phương chống trả lật đổ thế lực Tam Vô. Trả mối hận thù nhục nhã. Lưu Vong khốn khổ bấy lâu. Tuy biết vậy trong thế lực Tam Vô, có Thế Lực Chu Du. Nhưng Thế lực Lưu Vong không thể bỏ cuộc ra sức tấn công những trận đòn chính trị cao cấp. Phân tích đủ loại nước cờ nhưng cuối cùng vẩn thấy mờ mịt bít lối không mong gì đi đến kết quả thành công. Nếu chỉ có thế lực Tam Vô lỗi thời xơ cứng thoái hóa không, thì con đường phục quốc Thế Lực Lưu Vong không lấy chi làm khó. Vì có khối nước Tư Bản ủng hộ nhất là Hoa Kỳ trợ giúp.

Nhưng đằng nầy không ngờ Trong Dương Nội, Thế lực Chu Du đổi mới sanh từ trong Thế Lực Tam Vô. Càng lúc càng chiếm ưu thế. Với sức mạnh tôn thờ Văn Hóa Cội Nguồn phát huy sức mạnh Dương Nội. Thế lực Chu Du vững như bàn thạch vì đã nắm được mấu chốt đoàn kết sức mạnh toàn dân. Lại luôn khôn khéo đổi mới chính sách. Đẩy Luật đi trước che chắn bảo vệ, hào lũy vững chắc về chủ trương chính sách. Chu Du khôn khéo theo sau Luật hành động tiến dần tường bước, khó Thế Lực nào tấn công chống trả được. Những bước đi của Chu Du là biết liên kết ngoại giao các nước, liên kết các khối liên minh. Tạo thành thế mạnh. Thế lực Lưu Vong, cũng như thế lực Tam Vô không sao bì kịp. Đành phải lép vế không tranh lại với Chu Du. Cụ Trạng nói: Ngày xưa Trung Nguyên Trung Quốc có Tam Quốc, Thục – Ngô – Ngụy Phân tranh. Còn 500 năm sau Việt Nam mở màn đi vào Cơ Thánh Đức hiện ra Tam Thế phân tranh. Tam Vô – Chu Du – Lưu Vong. Hai giai đoạn xưa và nay tuy khác nhau Thời Tam Quốc. Thế Lực Lưu Vong có Gia Cát Lượng. Ở thời nay Thế Lực Lưu Vong không có Gia Cát Lượng. Mà Gia Cát Lượng nằm trong Thế Lực Chu Du đổi mới.

* * *

Hết phần 5, mời các bạn xem tiếp phần 6 về tài tiên tri có một không hai trên đời. Cụ Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • lý số
 • ,

 • Bình luận:

  Hỗ trợ trực tuyến

  Lê Công

  0919.168.366

  Công Thành

  0369.168.366

  Nhà đất bán theo tỉnh thành
  Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
  Cần mua - cần thuê theo tỉnh thành
  Rao vặt khác theo tỉnh thành
  Lý số
  Khoa lý số
  TIN NỔI BẬT

  Nhà đất Công Minh

  Trụ sở: 46, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

  Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

  Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/