Nhà đất Công Minh kính chào quý khách ! Nhà đất Công Minh - Nơi đặt niềm tin của bạn. Hotline: 0919.168.366

Huyện Vĩnh Bảo

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 THỊ TRẤN VĨNH BẢO

06/08/2015   453 lượt xem
Quyết định số 894/QĐ-UB ngày 21/5/2009 của Ủy ban nhân thành phố Hải Phòng Phê duyệt điều chỉnh QHCT 1/2000 và ban hành qui định quản lý xây dựng thị trấn Vĩnh Bảo huyện Vĩnh Bảo đến năm 2020.