Nhà đất Công Minh kính chào quý khách ! Nhà đất Công Minh - Nơi đặt niềm tin của bạn. Hotline: 0919.168.366

Kỳ Môn Độn Giap

KỲ MÔN ĐỘN GIAP ÁP DỤNG TRONG ĐÁNH BẠC

KỲ MÔN ĐỘN GIAP ÁP DỤNG TRONG ĐÁNH BẠC

04/01/2019   149 lượt xem
Nhân dịp lập kỳ môn cho một bạn trên net mà đọc quyển Kỳ Môn Độn Giáp Bí Kíp Toàn Thư, mới tình cờ thấy được mục “Đánh Bạc Được Thua” hấp dẩn. Nhưng vì VinhL không thích đánh bạc, nên đăng lên nhờ các bạn họ Đổ giúp kiểm nghiệm thử coi cách thức Kỳ Môn Đánh Bạc này có linh nghiệm không. Nhớ nếu dùng thì cho biết kết quả nhé. Nguyên văn như sau:
KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BÍ KÍP ĐẠI TOÀN – (TỪ QUYỂN 21 ĐẾN HẾT)

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BÍ KÍP ĐẠI TOÀN – (TỪ QUYỂN 21 ĐẾN HẾT)

04/01/2019   564 lượt xem
LUẬN CHỦ KHÁCH: Thái công nói:Chủ và Khách động tĩnh không định, biến hóa khôn lường, cho nên Chủ và Khách là tượng không định. Hoặc lấy động trước là khách, động sau là chủ hoặc lấy động là khách, lấy tĩnh là chủ. Hoặc lấy nói trước là Khách. Hoặc lấy thiên bàn là khách, địa bàn là chủ: mọi việc đều có dùng để quyết thành bại thắng phụ, đều quy ở nơi chủ đãi khách nơi khẩn yếu vậy.
KỲ MÔN ĐỘ GIÁP ĐẠI TOÀN (TỪ QUYỂN 16 ĐẾN QUYỂN 20)

KỲ MÔN ĐỘ GIÁP ĐẠI TOÀN (TỪ QUYỂN 16 ĐẾN QUYỂN 20)

04/01/2019   122 lượt xem
Định cục giờ cát Thái xung thiên mã Dụng giờ hiến thư: ắt định khi Thái dương triền cung mới nên tuyển dụng. Phương Thái xung Thiên Mã: Tháng giêng Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
KỲ MÔN ĐỘN GIÁP ĐẠI TOÀN ( TỪ QUYỂN 11 ĐẾN QUYỂN 15)

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP ĐẠI TOÀN ( TỪ QUYỂN 11 ĐẾN QUYỂN 15)

04/01/2019   166 lượt xem
Quyết ngàn vàng Lệ khởi Nhân chuyên Sát Cống: Bốn tháng Mạnh, ngày Giáp Tý khởi yêu tinh. Bốn tháng Trọng, ngày Giáp Tý khởi Hoặc tinh. Bốn tháng Quý, ngày Giáp Tý khởi Hòa đao. Tính luân theo từng ngày, hết vòng quay lại:
KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BÍ KÍP ĐẠI TOÀN (TỪ QUYỂN 3 ĐẾN QUYỂN 10)

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BÍ KÍP ĐẠI TOÀN (TỪ QUYỂN 3 ĐẾN QUYỂN 10)

04/01/2019   133 lượt xem
Sao Thiên Phụ (Đỡ trời) Thiên Phụ đi xa gặp tốt lành. Xây dựng chôn cất, phúc dày thành. Lên quan, rời chốn, đều lành tốt. Mừng của Người thêm, trăm việc hanh.
KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BÍ KÍP ĐẠI TOÀN (QUYỂN 2)

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BÍ KÍP ĐẠI TOÀN (QUYỂN 2)

04/01/2019   197 lượt xem
1. Sáu Giáp với Sáu Mậu là một (Can giáp ẩn ở 6 mậu). - Mậu thiên bàn trên Mậu địa bàn gọi là Phục ngâm. Mọi việc đều bế tắc. Giữ tĩnh thì cát. - Mậu trên Ất gọi là Thanh Long hợp linh ( Rồng xanh hợp thiêng). Được Môn cát thì việc cát, Môn hung thì việc hung.