Nhà đất Công Minh kính chào quý khách ! Nhà đất Công Minh - Nơi đặt niềm tin của bạn. Hotline: 0919.168.366

Lục Nhâm

SƠ LƯỢC VỀ MÔN HỌC : LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN

SƠ LƯỢC VỀ MÔN HỌC : LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN

18/03/2019   123 lượt xem
SỰ KHÁC NHAU GIỮA LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN VÀ MAI HOA DỊCH SỐ .
BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN LUẬN

BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN LUẬN

18/03/2019   136 lượt xem
Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị, tại khảm thuận hành là Hưu sinh thương đổ cảnh tử kinh khai.
LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 1

LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 1

18/03/2019   113 lượt xem
Bài 1 LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN
LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 2

LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 2

17/03/2019   126 lượt xem
Bài 2 LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN
LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 3

LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 3

17/03/2019   120 lượt xem
Bài 3 LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN
-LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 5

-LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 5

17/03/2019   111 lượt xem
Bài 5 Cách an sao theo địa bàn:
LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 4

LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 4

17/03/2019   119 lượt xem
Bài 4 -LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN
-LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 6

-LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 6

17/03/2019   115 lượt xem
bài 6 Cách an sao theo địa bàn:
-LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 7

-LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 7

17/03/2019   327 lượt xem
Bài 7 Cách an sao theo thiên bàn:
TỨ KHÓA – TAM TRUYỀN

TỨ KHÓA – TAM TRUYỀN

17/03/2019   168 lượt xem
bài 7 b Dẫn nhập:
CÁC BƯỚC DẪN NHẬP VÀO LỤC NHÂM

CÁC BƯỚC DẪN NHẬP VÀO LỤC NHÂM

17/03/2019   124 lượt xem
Dẫn Nhập
CÙNG TRAO ĐỔI LỤC NHÂM

CÙNG TRAO ĐỔI LỤC NHÂM

17/03/2019   129 lượt xem
BÀI 2: TỨ KHÓA VÀ TAM TRUYỀN........................................................................ ......................... 21 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ KHÁI NIỆM "LỤC XỨ" TRONG MÔN LỤC NHÂM........................... 21 2.2 CẤU TRÚC CỦA TAM TRUYỀN........................................................................ ..................... 23 2.3 CÔNG DỤNG CỦA TAM TRUYỀN........................................................................ ................. 23 2.4 CÁC LÝ THUYẾT NỀN TẢNG ĐƯỢC...