Nhà đất Công Minh kính chào quý khách ! Nhà đất Công Minh - Nơi đặt niềm tin của bạn. Hotline: 0919.168.366

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tìm hiểu về BỘ SÁCH KỲ BÍ “Thái Ất Thần kinh”

Tìm hiểu về BỘ SÁCH KỲ BÍ “Thái Ất Thần kinh”

18/02/2019   125 lượt xem
Xưa nay khi nói đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, đa phần ai cũng nhắc đến Sấm ký và bộ Thái Ất Thần kinh. Đồng thời ai cũng bảo Thái Ất Thần kinh là sách do Bảng nhãn Lương Đắc Bằng đem từ Bắc quốc về truyền cho trò yêu. Nhưng cụ thể câu chuyện đó ra sao thì mỗi người kể một kiểu nên nó cũng kỳ bí như chính môn “Dự đoán học”. Với dòng họ Lương bộ sách này liên quan trên nhiều góc độ và tôi cũng từng hiểu như mọi người. Song qua nhiều năm tìm hiểu, nhất là những tháng ngày rảnh việc “chờ hưu” càng tìm kỹ càng...
TRUYỀN THUYẾT VỀ TRẠNG TRÌNH

TRUYỀN THUYẾT VỀ TRẠNG TRÌNH

30/01/2019   132 lượt xem
TRUYỀN THUYẾT VỀ TRẠNG TRÌNH Nguyễn Bỉnh Khiêm Trích Thơ “Thái Bá Tân 17/07/2012”
NHỮNG THÔNG ĐIỆP QUA SẤM TRẠNG TRÌNH:

NHỮNG THÔNG ĐIỆP QUA SẤM TRẠNG TRÌNH:

30/01/2019   134 lượt xem
*GIAI THOẠI SẤM TRẠNG*… còn chủ ý … CẦN HIỂU THEO CÁCH…?
TRI NGHIỆM SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH- LÝ HỌC- CÀN KHÔN- CHIÊM THỜI-

TRI NGHIỆM SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH- LÝ HỌC- CÀN KHÔN- CHIÊM THỜI-

30/01/2019   119 lượt xem
_ Lý Học- Càn Khôn- Chiêm Thời-_
TRI NGHIỆM SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH- LÝ HỌC CÀN KHÔN- CHIÊM THỜI-13.

TRI NGHIỆM SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH- LÝ HỌC CÀN KHÔN- CHIÊM THỜI-13.

30/01/2019   129 lượt xem
13*(…tiếp theo) Con khiết cha vợ khảo chồng(89) đấu tranh giai cấp(90) thửa lòng sắt son đói ăn nhận lấy nắm cơm làm gì cũng gật thệ ơn đến cùng(91)
TRI NGHIỆM SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH- LÝ HỌC CÀN KHÔN- CHIÊM THỜI 15

TRI NGHIỆM SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH- LÝ HỌC CÀN KHÔN- CHIÊM THỜI 15

30/01/2019   119 lượt xem
15*(…tiếp theo) Bởi chưng- tinh bản ngưu lang(111) lại dòng trí trá gian tham xáo nòi. dài râu bạc tóc bời bời hình ra ông cụ lừa người rất nhanh(112)
TRI NGHIỆM SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH- LÝ HỌC CÀN KHÔN- CHIÊM THỜI16...

TRI NGHIỆM SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH- LÝ HỌC CÀN KHÔN- CHIÊM THỜI16...

30/01/2019   126 lượt xem
Thiêu thân ăn đóm(143) trùng trùng nhân gian lạc nước tang bồng nhân gian tứ môn tác tịch(144) điêu tàn đột như(145) vận thế mất hàng trăm năm từ phương bắc xuống phương nam một- chín- một- bảy(146) mà tràn khắp nơi muông sinh ba cốc(147) hà thời hai kỳ đại chiến hai mồi lửa reo thuận đà vô sản ùa theo làm cho đá nổi(148) trôi vèo mù khơi