Khoa lý số
07/09/2020 - 11:01 AMLê Công 49 Lượt xem

Tam nguyên cửu vận

CỮU VẬN Tam Nguyên gồm: Thượng nguyên, Trung nguyên và Hạ nguyên. Mỗi nguyên lại chia làm 3 vận.Nên gọi là Cữu Vận. Mỗi vận là 20 năm – Thượng Nguyên gồm: Vận 1, 2, 3. Tổng cộng là 60 năm – Trung nguyên gồm : Vận 4, 5, 6. Tổng cộng 60 năm – Hạ nguyên gồm : Vận 7, 8, 9. Tổng cộng 60 năm Tổng 3 nguyên là 180 năm. Hết hạ nguyên lại tới thượng nguyên. Chúng ta đang sống trong hạ nguyên; – Vận 7 từ 1984 đến 2003 – Vận 8 từ 2004 đến 2023 – Vận 9 từ 2024 đến 2043. Hiện nay có nhiều trường phái sắp xếp thời gian các Vận, không theo chuẫn này

TAM NGUYÊN – CỮU VẬN

                  THƯỢNG NGUYÊN ( 1864 – 1923 )

 

       TUỔI 

       MẠNG

Cung sanh

Năm sanh

          Cung phi

nam

nữ

GIÁP TÝ

ẤT SỬU

BÍNH DẦN

ĐINH MẸO

MẬU THÌN

KỶ TỴ

CANH NGỌ

TÂN MÙI

NHÂM THÂN

QUÍ DẬU

GIÁP TUẤT

ẤT HỢI

BÍNH TÝ

ĐINH SỬU

MẬU DẦN

KỶ MẸO

CANH THÌN

TÂN TỴ

NHÂM NGỌ

QUÍ MÙI

GIÁP THÂN

ẤT DẬU

BÍNH TUẤT

ĐINH HỢI

MẬU TÝ

KỶ SỬU

CANH DẦN

TÂN MẸO

NHÂM THÌN

QUÍ TỴ

GIÁP NGỌ

ẤT MÙI

BÍNH THÂN

ĐINH DẬU

MẬU TUẤT

KỶ HỢI

CANH TÝ

TÂN SỬU

NHÂM DẦN

QUÍ MẸO

GIÁP THÌN

ẤT TỴ

BÍNH NGỌ

ĐINH MÙI

MẬU THÂN

KỶ DẬU

CANH TUẤT

TÂN HỢI

NHÂM TÝ

QUÍ SỬU

GIÁP DẦN

ẤT MẸO

BÍNH THÌN

ĐINH TỴ

MẬU NGỌ

KỶ MÙI

CANH THÂN

TÂN DẬU

NHÂM TUẤT

QUÍ HỢI

 

Hải trung kim

//

Lư trung hoả

//

Đại lâm mộc

//

Lộ bàng thổ

//

Kiếm phong kim

//

Sơn đầu hoả

//

Giang hà thuỷ

//

Thành đầu thổ

//

Bạch lạp kim

//

Dương liễu mộc

//

Tuyền trung thủy

//

Ốc thượng thổ

//

Thích lịch hoả

//

Tòng bá mộc

//

Trường lưu thuỷ

//

Sa trung kim

//

Sơn hạ hoả

//

bình địa mộc

//

bích thượng thổ

//

Kim bạch kim

//

Phúc đăng hoả

//

Thiên hà thuỷ

//

Đại trạch thổ

//

Xoa xuyến kim

//

Tang đố mộc

//

Đại khê thuỷ

//

Sa trung thổ

//

thiên thượng hoả

//

Thạch lựu mộc

//

Đại hải thuỷ

//

 

Chấn

Tốn

Khảm

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Ly

Càn

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Tốn

Đoài

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Khôn

Càn

Đoài

Cấn

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

 

 

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

 

TRUNG NGUYÊN ( 1924 – 1983 )

       TUỔI 

       MẠNG

Cung sanh

Năm sanh

  Cung phi

 

nam

nữ

GIÁP TÝ

ẤT SỬU

BÍNH DẦN

ĐINH MẸO

MẬU THÌN

KỶ TỴ

CANH NGỌ

TÂN MÙI

NHÂM THÂN

QUÍ DẬU

GIÁP TUẤT

ẤT HỢI

BÍNH TÝ

ĐINH SỬU

MẬU DẦN

KỶ MẸO

CANH THÌN

TÂN TỴ

NHÂM NGỌ

QUÍ MÙI

GIÁP THÂN

ẤT DẬU

BÍNH TUẤT

ĐINH HỢI

MẬU TÝ

KỶ SỬU

CANH DẦN

TÂN MẸO

NHÂM THÌN

QUÍ TỴ

GIÁP NGỌ

ẤT MÙI

BÍNH THÂN

ĐINH DẬU

MẬU TUẤT

KỶ HỢI

CANH TÝ

TÂN SỬU

NHÂM DẦN

QUÍ MẸO

GIÁP THÌN

ẤT TỴ

BÍNH NGỌ

ĐINH MÙI

MẬU THÂN

KỶ DẬU

CANH TUẤT

TÂN HỢI

NHÂM TÝ

QUÍ SỬU

GIÁP DẦN

ẤT MẸO

BÍNH THÌN

ĐINH TỴ

MẬU NGỌ

KỶ MÙI

CANH THÂN

TÂN DẬU

NHÂM TUẤT

QUÍ HỢI

Hải trung kim

//

Lư trung hoả

//

Đại lâm mộc

//

Lộ bàng thổ

//

Kiếm phong kim

//

Sơn đầu hoả

//

Giang hà thuỷ

//

Thành đầu thổ

//

Bạch lạp kim

//

Dương liễu mộc

//

Tuyền trung thủy

//

Ốc thượng thổ

//

Thích lịch hoả

//

Tòng bá mộc

//

Trường lưu thuỷ

//

Sa trung kim

//

Sơn hạ hoả

//

Bình địa mộc

//

Bích thượng thổ

//

Kim bạch kim

//

Phúc đăng hoả

//

Thiên hà thuỷ

//

Đại trạch thổ

//

Xoa xuyến kim

//

Tang đố mộc

//

Đại khê thuỷ

//

Sa trung thổ

//

Thiên thượng hoả

//

Thạch lựu mộc

//

Đại hải thuỷ

//

Chấn

Tốn

Khảm

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Ly

Càn

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Tốn

Đoài

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Khôn

Càn

Đoài

Cấn

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

 

HẠ NGUYÊN ( 1984 – 2028 )

 

       TUỔI 

       MẠNG

Cung sanh

Năm sanh

 Cung phi

 

Nam

nữ

GIÁP TÝ

ẤT SỬU

BÍNH DẦN

ĐINH MẸO

MẬU THÌN

KỶ TỴ

CANH NGỌ

TÂN MÙI

NHÂM THÂN

QUÍ DẬU

GIÁP TUẤT

ẤT HỢI

BÍNH TÝ

ĐINH SỬU

MẬU DẦN

KỶ MẸO

CANH THÌN

TÂN TỴ

NHÂM NGỌ

QUÍ MÙI

GIÁP THÂN

ẤT DẬU

BÍNH TUẤT

ĐINH HỢI

MẬU TÝ

KỶ SỬU

CANH DẦN

TÂN MẸO

NHÂM THÌN

QUÍ TỴ

GIÁP NGỌ

ẤT MÙI

BÍNH THÂN

ĐINH DẬU

MẬU TUẤT

KỶ HỢI

CANH TÝ

TÂN SỬU

NHÂM DẦN

QUÍ MẸO

GIÁP THÌN

ẤT TỴ

BÍNH NGỌ

ĐINH MÙI

MẬU THÂN

KỶ DẬU

CANH TUẤT

TÂN HỢI

NHÂM TÝ

QUÍ SỬU

GIÁP DẦN

ẤT MẸO

BÍNH THÌN

ĐINH TỴ

MẬU NGỌ

KỶ MÙI

CANH THÂN

TÂN DẬU

NHÂM TUẤT

QUÍ HỢI

Hải trung kim

//

Lư trung hoả

//

Đại lâm mộc

//

Lộ bàng thổ

//

Kiếm phong kim

//

Sơn đầu hoả

//

Giang hà thuỷ

//

Thành đầu thổ

//

Bạch lạp kim

//

Dương liễu mộc

//

Tuyền trung thủy

//

Ốc thượng thổ

//

Thích lịch hoả

//

Tòng bá mộc

//

Trường lưu thuỷ

//

Sa trung kim

//

Sơn hạ hoả

//

Bình địa mộc

//

Bích thượng thổ

//

Kim bạch kim

//

Phúc đăng hoả

//

Thiên hà thuỷ

//

Đại trạch thổ

//

Xoa xuyến kim

//

Tang đố mộc

//

Đại khê thuỷ

//

Sa trung thổ

//

Thiên thượng hoả

//

Thạch lựu mộc

//

Đại hải thuỷ

//

Chấn

Tốn

Khảm

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Ly

Càn

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Tốn

Đoài

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Khôn

Càn

Đoài

Cấn

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • lý số
 • ,

 • Bình luận:

  Hỗ trợ trực tuyến

  Lê Công

  0919.168.366

  Công Thành

  0369.168.366

  Nhà đất bán theo tỉnh thành
  Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
  Cần mua - cần thuê theo tỉnh thành
  Rao vặt khác theo tỉnh thành
  Lý số
  Khoa lý số
  TIN NỔI BẬT

  Nhà đất Công Minh

  Trụ sở: 46, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

  Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

  Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/