Kinh Dịch

64 quẻ kinh dịch 

Quẻ 1: Thuần Càn  /   Quẻ 2: Thuần Khôn   /  Quẻ 3: Thủy Lôi Truân   /   Quẻ 4: Sơn Thủy Mông 

Quẻ 5: Thủy Thiên Nhu  /   Quẻ 6: Thiên Thủy Tụng  / Quẻ 7: Địa Thủy Sư    /   Quẻ 8: Thủy Địa Tỷ 

 /  Quẻ 9: Phong Thiên Tiểu Súc  /  Quẻ 10: Thiên Trạch Lý /  Quẻ 11: Địa Thiên Thái   /  Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ  /  Quẻ 13: Thiên Hỏa Đồng Nhân  / 

 Quẻ 14: Hỏa Thiên Đại Hữu   /   Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm   /  Quẻ 16: Lôi Địa Dự   /   Quẻ 17: Trạch Lôi Tùy

Quẻ 18: Sơn Phong Cổ  /   Quẻ 19: Địa Trạch Lâm  /   Quẻ 20: Phong Địa Quan  /  Quẻ 21: Hỏa Lôi Phệ Hạp  /  Quẻ 22: Sơn Hỏa Bí

Quẻ 23: Sơn Địa Bác  /   Quẻ 24: Địa Lôi Phục  /  Quẻ 25: Thiên Lôi Vô Vọng  /   Quẻ 26: Sơn Thiên Đại Súc  /   Quẻ 27: Sơn Lôi Di

Quẻ 28: Trạch Phong Đại Quá  /  Quẻ 29: Thuần Khảm  /   Quẻ 30: Thuần Ly  /   Quẻ 31: Trạch Sơn Hàm /    Quẻ 32: Lôi Phong Hằng

Quẻ 33: Thiên Sơn Độn  /   Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng  /  Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn  /   Quẻ 36: Địa Hỏa Minh Di  /  Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

 

Quẻ 38: Hỏa Trạch Khuê  /  Quẻ 39: Thủy Sơn Kiển  /   Quẻ 40: Lôi Thủy Giải  /   Quẻ 41: Sơn Trạch Tổn  /    Quẻ 42: Phong Lôi Ích

 

Quẻ 43: Trạch Thiên Quải  /  Quẻ 44: Thiên Phong Cấu  /  Quẻ 45: Trạch Địa Tụy  /  Quẻ 46: Địa Phong Thăng

 

Quẻ 47: Trạch Thủy Khốn  /  Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh  /  Quẻ 49: Trạch Hỏa Cách  /  Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

 

Quẻ 51: Thuần Chấn  /  Quẻ 52: Thuần Cấn  /  Quẻ 53: Phong Sơn Tiệm  /  Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

 

Quẻ 55: Lôi Hỏa Phong  /  Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ  /  Quẻ 57: Thuần Tốn  /  Quẻ 58: Thuần Đoài

 

Quẻ 59: Phong Thủy Hoán  /  Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết 

/  Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu  /  Quẻ 62: Lôi Sơn Tiểu Quá

Quẻ 63: Thủy Hỏa Ký Tế   /   Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế

 

 

Bộ 6 sách Lục Hào của Lão Sư Vương Hổ Ứng
21/10/2021 - 8:49 AMLê Công
Bộ 6 sách Lục Hào của Lão Sư Vương Hổ Ứng
Bộ 6 sách Lục Hào của Lão Sư Vương Hổ Ứng Tăng San Bốc Dịch Bình Thích Tăng San Bốc Dịch là cuốn sách rất quan trọng để học Bốc Dịch Lục Hào, nhưng...
LỤC THÂN ĐỘNG TRONG DỰ ĐOÁN LỤC HÀO
23/09/2021 - 5:15 PMLê Công
LỤC THÂN ĐỘNG TRONG DỰ ĐOÁN LỤC HÀO
LỤC THÂN ĐỘNG TRONG DỰ ĐOÁN LỤC HÀO Hào Lục thân động trong Dự đoán Lục hào – Kinh dịch Lục thân ở mỗi hào vị trong quẻ chính và trong quẻ biến đều...
Lục thân – cách ứng dụng lục thân
23/09/2021 - 5:12 PMLê Công
Lục thân – cách ứng dụng lục thân
Lục thân – cách ứng dụng lục thân Cách sắp xếp lục thân Một quẻ có 6 hào lại chia thành Lục Thân. Lục Thân, phụ mâu, huynh đệ, thê tài, quan quỷ, tử tôn....
Định Lục Thân cho quẻ dịch 3
23/09/2021 - 2:59 PMLê Công
Định Lục Thân cho quẻ dịch 3
Định Lục Thân cho quẻ dịch 3
Định Lục Thân cho quẻ dịch 2
23/09/2021 - 4:39 PMLê Công
Định Lục Thân cho quẻ dịch 2
Định Lục Thân cho quẻ dịch ( ĐỊNH LỆ QUÁI HÀO, TRÌNH TƯỢNG VÀ PHI PHỤC,THẦN, QUÁI THÂN )
Định Lục Thân cho quẻ dịch ( ĐỊNH LỆ QUÁI HÀO, TRÌNH TƯỢNG VÀ PHI PHỤC,THẦN, QUÁI THÂN )
23/09/2021 - 5:09 PMLê Công
Định Lục Thân cho quẻ dịch ( ĐỊNH LỆ QUÁI HÀO, TRÌNH TƯỢNG VÀ PHI PHỤC,THẦN, QUÁI THÂN )
Định Lục Thân cho quẻ dịch ( ĐỊNH LỆ QUÁI HÀO, TRÌNH TƯỢNG VÀ PHI PHỤC,THẦN, QUÁI THÂN )
Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Công Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Chân Ngôn Cuộc sống
Bảng giá nhà đất
Xen ngày tốt
Kinh Dịch
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 45, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/