Tứ trụ
13/07/2020 - 5:31 PMLê Gia 32 Lượt xem

TỨTRỤMỆNH LÝ TÍNH THEO VÒNG TRƯỜNG SINH CỔTRUYỀN

(Nguyên lý thời sinh trong văn hóa cổtruyền phương Đông)

TỨTRỤMỆNH LÝ TÍNH THEO VÒNG TRƯỜNG SINH CỔTRUYỀN

Cổnhân nói rằng:"Trời đẻĐất nuôi, công chởche lấy gì bì kịp, Nước có nguồn Cây có cội, công bón vun biết sánh chi tày..."Tạo hoá vốn sinh ra con người và vạn vật từcát bụi, lại che chởnuôi dưỡng trưởng thành, duy trì sựsống với sựtồn tại của vạn vật và con người, tất thảy đều phải tuân thủquy luật của thiên nhiên, vũtrụ. Cho nên mới có câu:"thuận Thiên giảtồn,nghịch Thiên giảvong" (nghĩa là thuận theo lẽTrời thì tồn tại, nghịch theo lẽTrời thì diệt vong). Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy rằng:"Khôn cũng chết,dại cũng chết, biết thì sống".Vậy những gì thuận thiên cơsẽtrường tồn bất diệt.

Trong luận đoán Tứtrụmệnh lý, ngoài việc xem Mười thần thì VÒNG TRƯỜNG SINH cũng hết sức được người xưa coi trọng. Mời quý vịtham khảo ý nghĩa vòng Trường sinh, đểhiểu rõ sựliên quan giữa vòng Trường sinh với Bát tựmệnh lý hay còn gọi là Tứtrụmệnh.

** Trường sinh: Cho thông tin vềphúc thọ, bác ái, phát triển, tăng tiến, vĩnh cửu, thịnh vượng, phát đạt, được trọng vọng.

- Trường sinh có ởNhật chủ: Chỉsựphúc thọ, tăng tiến, hạnh phúc, thịnh vượng, phát đạt, được trọng vọng, người nhân ái.

- Trụnăm có trường sinh thường vềgià mới phát đạt.

- Trụngày có trường sinh báo sớm đã hiển đạt, gia đình hạnh phúc, anh em thuận hoà, mọi người quý mến, trường thọ. Nhưng trường hợp đặc biệt: nếu sinh vào ngày Mậu Dần, Đinh Dậu thì phúc phận kém, ít được hưởng điều tốt trên.

- Trụgiờcó trường sinh: con cái hiển đạt làm rạng rỡtổtông.

- Trụgiờvà ngày đều có trường sinh: người tài giỏi, hiển đạt sớm, cha mẹanh em xum họp thuận hoà, hưởng nhiều phúc đức do tổtiên đểlại.

- Nữnếu trụngày có trường sinh, không bịcác hàng Chi khác hình xung phá hại thì một đời hạnh phúc, con cái thành đạt, nếu sinh ngày Bính Dần, Nhâm Thân thì lại càng tốt đẹp.

** Mộc dục: cho thông tin vềsựmê hoặc, duyên phận không bền, nửa đường đứt gánh, sống thụđộng, không quyết đoán, có gian khổ, vì sắc đẹp mà thân bại danh liệt.

Mộc dục có ởtrụngày (Nhật chủ): xa cha mẹ, thiếu niên lao khổ, không được hưởng phúc của cha mẹđểlại, tha hương lập nghiệp, khó lấy vợ. Trong tứtrụcó Tỷkiên, Kiếp tài tính hay thiên vị, bảo thủ, xa xỉ, hiếu sắc, không hoà thuận với anh em, cha mẹ.

- Có ởtrụnăm: cha mẹtha hương, bản thân vềgià không nhưý, gia đình khó vẹn toàn.

- Có ởtrụtháng: sựnghiệp vẫn chưa yên khi đã quá nửa đời người, hôn nhân có thểthay đổi.

- Có ởtrụgiờ: vềgià không nhưý, nếu có các chi khác xung hình hại phá, suốt đời không gặp may. Nếu sinh ngày Ất Tịlại có đức vọng, được mọi người tôn kính, nhưng phúc phận không dày, hay bệnh.

- Nữmệnh trụngày có Mộc dục suốt đời bất mãn bất bình, hay gặp sựkhông may. Nếu sinh ngày Giáp Tý hoặc Tân Hợi, tính tình cứng rắn nhưnam giới.

- Trụngày và giờđều có Mộc dục sống cô độc, khắc vợcon. Theo các nhà mệnh lý, bất cứtrụnào có Mộc dục, công việc làm ăn khó khăn, hay gặp thất bại. Phụnữtứtrụcó Mộc dục, phá hại tiền của, hại chồng hại con.

** Quan đới: Cho thông tin có địa vịcao, phát triển, sựthành công, được tôn kính, có đức, hướng đi lên, thịnh vượng, từbi, sựuy nghiêm và có danh vọng.

- Trụnăm có Quan đới càng vềgià càng hạnh phúc, hưởng phúc vềgià.

- Trụtháng có quan đới lúc nhỏgian khó, đến trung niên từ40 tuổi trởđi tựnhiên phú quý.

- Trụngày có quan đới lúc nhỏkhông nhưý, lớn lên phát vận nhưcá gặp nước gặp may, nếu có Thiên (ấn, hoặc tài) là người có từtâm và tài năng xuất chúng, danh vọng cao, anh em hoà thuận, được trọng vọng trong xã hội.

Nữnhân trụngày có Quan đới dung mạo đoan trang, lấy được chồng quý. Nếu sinh vào ngày Nhâm Tuất, Quý Sửu, hoặc gặp các sao xấu, vợchồng sớm xa cách.

- Trụgiờcó quan đới: con cái phát đạt.

- Song nếu Quan đới bịhình xung hoặc trong tứtrụcó Thương quan, Kiếp tài, Thực thần, Thiên ấn ởsát bên trụQuan đới mà lại không có sao tốt giải cứu sẽcho biết người này hay làm việc bất chính, thích đầu cơ, khinh đời, cuối đời phá gia bại sản, mang tiếng cho gia đình họhàng.

- Nữmệnh trụngày có Quan đới, dung mạo đoan trang, lấy được chồng nhưý. Song nếu sinh vào ngày Nhâm Tuất, Quý Sửu, hoặc gặp sao xấu, vợchồng sớm xa cách.

** Lâm quan: cho thông tin vềsựlương thiện, cung kính, khiêm nhường, cao thượng, thịnh phát, danh vọng tài lộc, phong lưu, sống lâu , hạnh phúc.

- Trụnăm có Lâm quan báo vềgià hiển đạt.

- Trụtháng có Lâm quan báo vềnửa đời người sựnghiệp hưng vượng, nhưng ởquê người.

- Trụngày có Lâm quan: báo vềthay trưởng của tổnghiệp, hoặc xa quê lập nghiệp, hoặc làm con nuôi người khác được hưởng thừa tự; địa vịtrong gia đình hơn các anh em khác, có đức, thân ái với tất cảmọi người, có tài văn chương, nhưng khi phát đạt vợthường mất sớm. Nếu lúc thiếu thanh niên hay gặp may thì lúc vềgià bịsuy đồi. Nếu thiếu niên gian khổthì trung niên lại khai vận làm ăn phát đạt.

Đối với nữgiới, trụngày có lâm quan sẽlàm vợchính, nhưng thường phá hại vận tốt của chồng, họlại hay lấn át chồng, nếu lấy làm lẽsau sẽđoạt quyền làm vợchính.

- Trụgiờcó lâm quan, con cái hiển đạt. Nhưng có kiếp tài kèm theo, là người ham mê tửu sắc.

** Đếvượng: cho thông tin vượng phát, lớn mạnh, luôn đi một mình và làm chủ, có quyền uy, danh vọng, mưu trí, tài học, hay nay đây mai đó.

- Trụnăm có Đếvượng cho biết con nhà danh giá lương thiện, giàu có, có danh vọng, tính hay tựái.

- Trụtháng có đếvượng báo có nghiêm trang, tính cương cường không khuất phục ai.

- Trụngày có Đếvượng báo vịthếsốphận quá vượng, nên có sao khác chếngựđi, nếu không dễbịngười khác hãm hại. Nếu cột năm và tháng gặp Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, là con trưởng cũng không được hưởng tổnghiệp đểlại, tha hương lập nghiệp hoặc làm con nuôi người khác, vợchồng khắc nhau.

Nữgiới ngày sinh có đếvượng, tính khí giống đàn ông, khắc chồng hoặc có nhiều bệnh. Nhưng nếu tứtrụcó Thiên quan hoặc chính quan thì không khắc chồng con, Nếu sinh ngày Bính Ngọ, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, KỷTỵ, Nhâm Tý, Quý Hợi: vợchồng sẽly biệt, sống cô đơn.

-Trụgiờcó Đếvượng, con cái có danh vọng.

** Suy: cho thông tin sựôn thuận, đạm bạc, yếu đuối, bạc nhược, phá tài sản, tai ách, lương duyên lỡdở, sựbất định.

- Trụnăm có suy, sinh ởgia đình suy bại, xa lánh họhàng, vềgià làm ăn càng suy giảm.

- Trụtháng có suy, trung niên làm ăn cũng khá, tiền bạc hao tán.

- Trụngày có suy, sớm xa cha mẹ, vợchồng xung khắc, nửa đời người xa quê, lập nghiệp nơi khác nhưng vẫn lao khổ. Nhưng nêu trụnăm, tháng có Đếvượng, Lâm quan thì làm ăn tạm được, không đến nỗi khốn cùng. Nếu trong tứtrụcó nhiều Bệnh, Tử,Tuyệt thì buôn bán hay bịthua lỗ.

Nữgiới cột ngày có suy, ngoài mặt hiền lành nhưng trong bụng khinh người, không tửtếđối với mẹcha chồng. Nếu sinh ngày Giáp Thân, Canh Tuất, Tân Mùi, vợchồng sớm ly biệt.

- Trụgiờcó suy, con cái bất hiếu, khổvì con.

** Bệnh: cho thông tin hưnhược, xa lánh họhàng, lao khổ, bệnh tật.

- Trụnăm có Bệnh: vềgià gia đạo bất hoà, ốm đau luôn.

- Trụtháng có bệnh: nửa đời người làm ăn không đạt, lo buồn bệnh tật.

- Trụngày có Bệnh: lúc nhỏcó bệnh, sớm xa cha mẹ, duyên lần đầu không thành, lần hai mới được, nếu Can ngày sinh âm (nhưẤt, Đinh...) là người không hoạt bát, chậm chạp.

Nữgiới cột ngày có Bệnh, tinh thần ôn thuận, nhưng vợchồng ly biệt lâu năm, hoặc chồng làm ăn thất bại, dễbịchồng ruồng bỏ.

- Trụgiờcó bệnh, ít con, con hay đau ốm.

** Tử: cho thông tin không quyết đoán, bệnh hoạn, thiếu khí phách, vợchồng dễchia lìa.

- Trụnăm có Tử: xa cách cha mẹ.

- Trụtháng có Tử: ít anh em hoặc xa cách anh em.

- Trụngày có Tử: thiếu thời hay mắc bệnh, khó có con, vợốm đau, vợchồng dễchia ly, làm việc không bao giờvừa ý, hay bỏdởgiữa chừng, suốt đời lao khổ. Nữgiới trụngày có Tử: dễcó 2 hay 3 đời chồng. Nếu sinh ngày Ất Hợi, Canh Tý hay gặp tai hoạ, con cái hưhỏng.

- Trụgiờcó Tử: con ít, không giúp cha mẹ, có con nuôi.

** Mộ: cho thông tin xa gia đình, duyên phận bạc, bần hàn, lo buồn, lao khổ.

- Trụnăm có mộ: thường ởquê hương giữgìn hương hoả.

- Trụtháng có Mộ: cha mẹanh em vợchồng bất hoà, hao tài tốn của. Nếu chi này và chi tháng xung nhau được hưởng của ông cha đểlại, sinh làm con nhà giàu.

- Trụngày có Mộ: xa gia đình từnhỏ, hay thay đổi chỗở, bất hoà với cha mẹanh em, nghèo hèn, trung niên và vềgià làm ăn có tiến, nhưng trong lòng không đắc ý, lấy vợđến hai lần. Nữgiới cột ngày có mộvợchồng bất hoà. Nếu sinh ngày Đinh Sửu hoặc Nhâm Thìn, vợchồng dễbỏnhau.

- Trụgiờcó Mộ: hay ôm đau, con cái ít, khổvì con.

Nếu trong tứtrụcó chi hình xung với chi trụan Mộsẽdùng được (cũng tốt). Nếu không có chi hình xung mà gặp Tài là người keo kiệt, coi tiền của hơn cảtính mệnh, suốt đời làm nô lệcho đồng tiền.

** Tuyệt: nói lên sựthăng trầm, đoạn tuyệt, không giữlời hứa, hiếu sắc, xa lánh người thân, sống cô độc, phá sản.

- Trụnăm có Tuyệt: phải xa quê hương mới lập nghiệp.

- Trụtháng có Tuyệt: hay thất bại trong công việc, sống cô độc.

- Trụngày có Tuyệt: họhàng bịly tán, tha hương mưu sinh, vì gái đẹp mà bại, người thất tín. Nữgiới có Tuyệt ởngày sinh, vợchồng xung khắc bất hoà, không thực bụng yêu chồng. Nếu sinh ngày Giáp Thân hay Tân Mão tính hay kèn cựa, bới móc người khác.

- Trụgiờcó Tuyệt: ít con, hiếm con.

** Thai: cho biết khắc hãm vợ, hay bịthay đổi công việc, không quyết đoán, trí tuệkém, dễbịmê hoặc.

- Trụnăm có Thai: họhàng không hoà thuận, hay tranh chấp, thân tộc lạnh lùng.

- Cột tháng có Thai: đến trung niên thay đổi công việc.

- Trụngày có Thai: thiếu thời thường ôm đau khổcực, trung niên sức khoẻtăng tiến. Có khắc cha mẹanh em, công việc làm ăn thay đổi luôn, vềgià an nhàn. Nữgiới cột ngày có Thai xung đột với cha mẹchồng, nếu sinh ngày Bính Tý hoặc KỷHợi sẽđối nghịch với cha mẹchồng, nội trợkém.

- Trụgiờcó Thai: con cái không nối nghiệp cha, ăn chơi phóng đãng.

** Dưỡng: nói lên khắc vợkhắc con, ham sắc dục, làm con nuôi người, xa nhà.

- Trụnăm có Dưỡng: mình hoặc cha là con trưởng, sống xa quê nhà hoặc xa cha mẹ.

- Trụtháng có Dưỡng: dễphá sản vì ham mê sắc dục.

- Trụngày có Dưỡng: khắc cha mẹ, khó sống chung với cha mẹ, hiếu sắc, hiếm khi một vợmột chồng, hiếm con, khắc vợ. Nếu từlúc nhỏlàm con nuôi người khác hoặc được người khác nuôi dưỡng thì tốt. Nữgiới cột ngày có Dưỡng, trong tứtrụcó Trường sinh là làm lẽ, nhưng con cái tốt đẹp. Nếu sinh ngày Canh Thìn thì xấu, hại chồng.

- Trụgiờcó Dưỡng vềgià nhờđược vào con cái, hoặc được nhờcon nuôi.

* Các nhà mệnh lý còn cho rằng, sau khi xác định được vòng Trường sinh trong Tứtrụ, có thểxảy ra các trường hợp sau:

+ Nếu có Thai, Trường sinh, Đếvượng, Mộlà có Tứquý. Đây là cách phản ánh sốngười có sốphận tốt đẹp.

+ Nếu có Quan đới, Lâm quan, Dưỡng, Suy là có Tứbình, người có sốphận khá.

+ Nếu có Tử, Tuyệt, Bệnh, Mộc dục là Tứkị, sốkhông hay lắm.

+ Nếu trong Tứtrụcó sao Tứquý là tốt, lại thêm sao Thiên ất, Quý nhân thì lại càng quý, nếu có Chính tài, Chính quan, Chính ấn thì đây là người sốquý hiển.

+ Nếu trong Tứtrụmà trụtháng có sao Tứkị, cột ngày có sao Tứquý; hoặc nêu cột ngày có sao Tứkị, cột giờcó sao Tứquý, cảhai ngược lại: đó là sốngười cuộc sống dần khá lên, vì quý kịgặp nhau sẽhoà và bình nhau.

Các Thần mà chúng ta sẽbắt gặp khi xem Tứtrụmệnh lý có sức mạnh với cuộc đời một người tùy theo rơi vào thời điểm nào: suy hay vượng, mạnh hay yếu…

Đời người vinh hoa hay phú quý, sống lâu hay chết sớm... đều ẩn chứa trong Tứtrụmệnh lý. Khi con người phấn đấu và tựđiều chỉnh bản thân có thểthay đổi Tứtrụ(TửBình). Vì TửBình (hay Bát Tựhay Tứtrụ) gọi chung là vận sốchứkhông phải định mệnh 100% nên có thểcải số(nếu muốn – tuy nhiên khó khăn "giang sơn dểđổi bản tính khó dời"). Lưu ý: Nếu đã từng xem hay biết qua TửVi khi xem TửBình là dùng riêng TửBình (không nên trộn chung 2 môn này với nhau). TửVi có bí quyết chân truyền riêng và môn TửBình cũng vậy. Môn nào cũng có cái hay cái dởtùy theo người xem có chân truyền thực học và kinh nghiệm thếnào. Môn nào cũng dựđoán mệnh lý con người rất đúng nếu đã trải qua nhiều năm dày công nghiên cứu và chiêm nghiệm cuộc đời.

Trên đây là cốt lõi của Bát tựmệnh lý thểhiện qua vòng Trường sinh được dùng trong luận mệnh lý theo Lá sốTửvi hoặc TửBình. Nhân dịp năm mới 2018 (Mậu Tuất) tôi muốn chia sẻvới quý vịmột trong những nội dung mà rất nhiều người quan tâm xưa nay.

 Sưu tầm : Lê Gia 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến
Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Cần mua - cần thuê theo tỉnh thành
Rao vặt khác theo tỉnh thành
Lý số
Tứ trụ
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 46, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0836.14.38.38 - Hotline: 0836.14.38.38 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/