Địa lý
09/07/2020 - 9:54 AMLê Gia 101 Lượt xem

 

 Thiên ngọc kinh,Dương Công ( Dương Quân Tùng )

Dương Công ( Dương Quân Tùng ) lúc đầu chuyên sdng địa bàn 24 sơn âm dương Long cùng thuc tính ngũhành . Song qua quá trình tham kho thc tế, Dương Công phát hin dùng âm dương Long cách là quá thô thin , trong tình hung thc tin rt dsai khác . Tri qua quá trình nghiên cu , lúc đã cao tui Dương Công ly 60 hoa giáp np âm ngũhành biu thcho thuc tính ca Long , Long có âm dương ngũhành t4 mt tám phương đến , điu này phù hp vi thc tiễn .


Bát quái vốn phn ánh các phương vngũhành , đó là trng thái ca vũtrlúc hình thành . Tt cđều do âm dương bát quái giao cu mà biến hóa không ngng to thành thếgii vt cht vi các thuc tính ngũhành . Ngũhành là mt hthng liên quan cht chđến nhau , va khc va sinh , không có hành nào đứng mt mình . Bc phương là Khm quái thuc thy , nhưng ti phương Bc nơi nơi đều có cây mc , có kim loi , có đất , có la ,
Đông tây nam cũng vy . Âm dương ngũhành ti thc tếkhông thcó sphân b, tn ti riêng bit có chăng chlà sít nhiu , hoc mnh yếu hơi khác mà thôi . Kham Dưvn là triết hc Dch ng dng vào thc tế, nó là thc địa khách quan không hmang tính áp đặt . Đó là stương hp cht chgia ngành Kham Dưhc vi cuc sng .
72 Long t
ương ng vi 360 độchia làm 72 phn bng nhau , mi Long chiếm 5 độ. Mi sơn đầu có 3 Long , mi quái có 9 Long . Ti chNhâm sơn giáp vi Tý sơn khi Giáp Tý theo chiu thun an 1 vòng , ti vtrí 8 can và tduy có 3 độkhông cách gi là “Không Vong Long” . Đến chNhâm sơn ta hi sơn là đầy đủ60 hoa giáp .
Không vong Long là c
ăn ctheo sdi chuyn ca Long khí trên thc địa mà xác định . La bàn 24 sơn trên ng tri , dưới ng đất , bao hàm hết tri đất . Tduy 8 can thuc Thiên h, phn ánh các quy lut ca Thiên h; 12 địa chi là Địa h, phn ánh các quy lut Địa h. Địa có thtàng cha Thiên h, svì có thtàng cha can , tc địa chi tàng can , cho nên nói trong địa bao hàm cthiên can ; thiên trong bng địa , thiên can ngược li không thhàm cha địa khí . Thiên khí mà thuc dương , khí cht rt nhni lên rt cao , không thlng xung đất , do đó thiên khí không nhp vào đất .
Long
đi dưới đất , ng dng lý ca 12 địa chi làm quy lut . Phong thy cơbn ly “Tha sinh khí” làm chính yếu , tduy bát can không có Long khí nên không có “Sinh Khí” vn chuyn trong lòng đất nên gi là “Không Vong Chi Địa” .
D
ương Công dùng 72 Long gi là Ai Tinh , ly 72 Long ngũhành gi là “Điên do ngũhành” . “Điên điên đảo , 24 hu châu bo” tc là 72 Long ngũhành . Sau khi phi 72 Long vi ngũhành , trong tám quái , mi quái đều có đầy đủngũhành , so vi nguyên lai bát quái thì hoàn toàn không ging . Vì vy Dương Công mi viết trong “Thiên Ngc Kinh” là :
“Phiên Thiên
Đảo Địa Đối Bt Đồng , Bí Mt Ti Huyền Không”

72 Long Phân Bố:

Khảm cung 9 Long :
Nhâm s
ơn hy ththQuý Hi thy Long , Không vong Long , Giáp Tý kim Long ;
Tý s
ơn hththBính Tý thy Long , Mu Tý ha Long , Canh tý thlong :
Quý s
ơn hy ththnhâm tý mc long , không vong long , t su kim long .
K
trung , kim long nh, mc long nht , thy long nh, ha long nht , thlong nht , không vong long nhị.

Cấn Cung Cu Long :
S
u sơn hy ththđinh su thy long , ksu ha long , tân su thlong ;
C
n sơn hy ththquý su mc long , không vong long , bính dn ha long ;
D
n sơn hy ththmu dn thlong , canh dn mc long , nhâm dn kim long .
K
trung , kim long nht , mc long nh, thy long nht , ha long nh, thlong nh, không vong long nhất .

Chấn Cung Cu Tinh :
Giáp s
ơn hy ththgiáp dn thulong , không vong long , đinh mão holong
Mão sơn hy ththkmão thlong , tân mão mc long , quý mão kim long
t sơn hy ththt mão thulong , không vong long , mu thìn mc long .
K
trung , kim long nht , mc long nh, thulong nh, holong nht , thlong nht , không vong long nhị.

Tốn Cung Cu Long :
Thìn s
ơn hy ththcanh thìn kim long , nhâm thìn thulong , giáp thìn holong
Tn sơn hy ththbính thìn thlong , không vong long , ktmc long
Tsơn hy ththtân tkim long , quý tthulong , t tholong .
K
trung, kim long nh, mc long nht , thulong nh, holong nh, thlong nht , không vong long nhất .

Ly Cung Cửu Long :
Bính s
ơn hy ththđinh tthlong , không vong long , canh ngthlong
Ngsơn hy ththnhâm ngmc long , giáp ngkim long , bính ngthulong
Đinh sơn hy ththmu ngholong , không vong long , tân Mùi thlong ,
K
trung , hu kim long nht , mc long nht , thulong nht , holong nht , thlong tam , không vong long nhị.

Khôn Cung Cửu Long:
Khôn s
ơn hy ththkmùi holong , không vong long , nhâm thân kim long ,
Thân s
ơn hy ththgiáp thân thulong , bính thân holong , mu thân thlong .
H
u kim long nh, mc long nht , thulong nh, holong nh, thlong nht , không vong long nhất .

Đoài Cung Cu Long :
Canh s
ơn hy ththcanh thân mc long , không vong long , quý du kim long
Du sơn hy ththt du thulong , đinh du holong , kdu thlong
Tân sơn hy ththtân du mc long , không vong long , giáp tut holong .
H
u kim long nht , mc long nh, thulong nht , holong nh, thlong nht , không vong long nhị.

Càn Cung Cửu Long :
Tu
t sơn hy ththbính tut thlong , mu tut mc long , canh tut kim long
Càn sơn hy ththnhâm tut thulong , không vong long , t hi holong
Hi sơn hy ththđinh hi thlong , khi mc long , tân hi kim long .
H
u kim long nh, mc long nht , thulong nht , holong nht , thlong nh, không vong long nhị.

ThếAnh Dch ttài liu "Trung Hoa Phong Thủy"

Sưu Tầm Lê Gia 

  

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Công Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Cần mua - cần thuê theo tỉnh thành
Rao vặt khác theo tỉnh thành
Lý số
Địa lý
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 46, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/