Bảng giá nhà đất hải phòng
02/10/2021 - 10:59 AMLê Công 70 Lượt xem

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG 6

HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ:  0919.168.366
Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng

STT

Quận/Huyện

Tên đường/Làng xã

Đoạn: Từ - Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

Loại

301

Huyện An Dương

Khu vực 2 - Xã Hồng Thái

Đường nội bộ trong dự án giao đất cho công dân làm nhà ở (dự án 837) -

1.500.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

302

Huyện An Dương

Khu vực 2 - Xã Hồng Thái

Đường trong các dự án cho công dân làm nhà ở khác -

1.200.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

303

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Hồng Thái

Đất các khu vực còn lại -

360.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

304

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ giáp địa phận thị trấn An Dương - đến giáp địa phận xã Hồng Thái

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

305

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ giáp đường 351 - đến cầu Nhu

4.200.000

2.520.000

1.890.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

306

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ cầu Nhu - đến giáp địa phận xã Lê Lợi

3.000.000

1.800.000

1.350.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

307

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

-

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

308

Huyện An Dương

Đường trục xã (đường 351 đến cầu Trạm Xá) - Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

đường 351 - đến cầu Trạm Xá

2.590.000

1.550.000

1.130.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

309

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

Đoạn từ Ụ Dầu - đến cầu Trạm Xá

1.450.000

1.120.000

990.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

310

Huyện An Dương

Đường trục xã- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

Đoạn từ Trạm điện - đến Cầu Trắng

1.450.000

1.120.000

990.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

311

Huyện An Dương

Đường liên thôn- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

-

1.130.000

910.000

680.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

312

Huyện An Dương

Đường khu tái định cư Thành Công- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

-

2.340.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

313

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại- Khu vực 3 - Xã Đặng Cường

Đất các khu vực còn lại -

680.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

314

Huyện An Dương

Quốc lộ 10 - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ giáp địa phận xã Bắc Sơn - đến hết địa phận huyện An Dương (cầu Trạm Bạc)

5.760.000

3.460.000

2.590.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

315

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ giáp địa phận xã Bắc Sơn - đến giáp thị trấn An Dương

4.200.000

2.520.000

1.890.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

316

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Đoạn từ giáp địa phận xã Đặng Cương - đến Quốc lộ 17B

3.600.000

2.160.000

1.620.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

317

Huyện An Dương

Đoạn đường - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ ngã 3 Tràng Duệ đi Trạm Bạc -

1.620.000

1.210.000

970.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

318

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

-

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

319

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

1.390.000

1.220.000

1.040.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

320

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

1.150.000

920.000

740.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

321

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong các khu TĐC - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

1.800.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

322

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Lê Lợi

-

680.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

323

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 cũ địa phận xã Đại Bản

-

4.320.000

2.590.000

1.940.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

324

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đại Bản

Đường trục xã -

820.000

720.000

610.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

325

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đại Bản

Đường liên thôn -

470.000

420.000

350.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

326

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Đại Bản

Đất các khu vực còn lại -

320.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

327

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Từ giáp xã Tân Tiến - đến qua chợ Hỗ mới 100 m

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

328

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Từ qua chợ Hỗ mới 100 m - đến hết địa phận xã An Hưng (giáp với xã Lê Thiện)

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

329

Huyện An Dương

Khu vực 1- Xã An Hưng

Quốc lộ 5 cũ qua xã An Hưng -

7.200.000

4.320.000

3.240.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

330

Huyện An Dương

Khu vực 1- Xã An Hưng

Đoạn đường: Từ cầu Kiền - đến cầu Gỗ từ giáp địa phận quận Hồng Bàng đến hết địa phận xã An Hưng

6.440.000

3.860.000

3.250.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

331

Huyện An Dương

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng -

1.450.000

930.000

740.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

332

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

790.000

690.000

590.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

333

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

470.000

420.000

350.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

334

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong khu dân cư Nam Hòa - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

1.800.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

335

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong khu dân cư Đồng Hải - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

336

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã An Hưng

-

320.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

337

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Hồng Phong

Từ giáp địa phận xã An Hòa - đến giáp địa phận xã Bắc Sơn

4.200.000

2.520.000

1.890.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

338

Huyện An Dương

Đường liên xã - Khu vực 1 - Xã Hồng Phong

Từ chợ Hỗ - đến xã Hồng Phong (Quốc lộ 5 đến Quốc lộ 17B): đoạn từ Quốc lộ 17B đến hết địa phận xã Hồng Phong

1.500.000

1.130.000

900.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

339

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Hồng Phong

Đường liên thôn -

570.000

500.000

430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

340

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Hồng Phong

Đất các khu vực còn lại -

360.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

341

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

Từ giáp địa phận TT An Dương - đến địa phận xã Đặng Cương

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

342

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

Từ giáp xã An Đồng - đến hết địa phận xã Đồng Thái

4.800.000

2.880.000

2.160.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

343

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: An Đồng - Đồng Thái - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

-

2.380.000

1.430.000

1.070.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

344

Huyện An Dương

Đường trục chính khu TĐC Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố - Khu vực 1 - Xã Đồn

-

1.660.000

1.390.000

1.190.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

345

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại thôn Hoàng Mai - Khu vực 1 - Xã Đồng Th

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

346

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

-

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

347

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đồng Thái

-

1.650.000

1.200.000

1.030.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

348

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Đồng Thái

-

1.060.000

800.000

680.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

349

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Đồng Thái

Đất các khu vực còn lại -

600.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

350

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Quốc Tuấn

Từ cầu Nhu - đến hết địa phận xã Quốc Tuấn

3.000.000

1.800.000

1.330.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Công Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Chân Ngôn Cuộc sống
Bảng giá nhà đất
Xen ngày tốt
Bảng giá nhà đất hải phòng
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 45, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/