Bảng giá nhà đất hải phòng
02/10/2021 - 12:43 PMLê Công 68 Lượt xem

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG 8

HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ:  0919.168.366
Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng

STT

Quận/Huyện

Tên đường/Làng xã

Đoạn: Từ - Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

Loại

401

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã An Đồng

-

1.200.000

1.060.000

900.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

402

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã An Đồng

-

900.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

403

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã An Hòa

Từ tiếp giáp Hải Dương - đến giáp địa phận xã Hồng Phong

3.500.000

2.100.000

1.580.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

404

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2

Đường trục xã -

420.000

370.000

320.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

405

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2

Đường liên thôn -

330.000

290.000

250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

406

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3

Đất các khu vực còn lại -

230.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

407

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 mới - Khu vực 1 - Xã Bắc Sơn

Từ địa phận xã Nam Sơn - đến giáp địa phận xã Tân Tiến

5.400.000

2.840.000

2.130.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

408

Huyện An Dương

Quốc lộ 10 - Khu vực 1 - Xã Bắc Sơn

Từ giáp địa phận xã Nam Sơn - đến giáp địa phận xã Lê Lợi

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

409

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Bắc Sơn

Từ giáp địa phận xã Hồng Phong - đến cầu chui quốc lộ 10

3.500.000

2.100.000

1.580.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

410

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Bắc Sơn

Từ cầu Chui Quốc lộ 10 - đến giáp địa phận xã Lê Lợi

3.500.000

2.100.000

1.580.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

411

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Bắc Sơn - Tân Tiến - Lê Thiện - Khu vực 1 - Xã Bắc Sơn

-

830.000

500.000

370.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

412

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Bắc Sơn

-

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

413

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Bắc Sơn

Đường trục xã -

1.760.000

1.060.000

790.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

414

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Bắc Sơn

Đường liên thôn -

790.000

640.000

570.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

415

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Bắc Sơn

Đất các khu vực còn lại -

570.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

416

Huyện An Dương

Quốc lộ 10 - Khu vực 1 - Xã An Hồng

Từ cầu Kiền - đến cầu Gỗ (giáp phường Quán Toan): đoạn từ cầu Kiền đến hết địa phận xã

4.750.000

3.180.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

417

Huyện An Dương

Khu vực 1 - Xã An Hồng

Đoạn đường: Từ phà Kiền - đến Quốc lộ 10

1.520.000

910.000

760.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

418

Huyện An Dương

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng - Khu vực 1 - Xã An Hồng

-

1.300.000

650.000

490.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

419

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã An Hồng

Đường trục xã -

790.000

700.000

590.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

420

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã An Hồng

Đường liên thôn -

500.000

440.000

370.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

421

Huyện An Dương

Khu vực 2 - Xã An Hồng

Các tuyến đường nội bộ của dự án giao đất cho công dân làm ở -

1.000.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

422

Huyện An Dương

Khu vực 2 - Xã An Hồng

Đường nội bộ dự án giao đất cho công dân làm nhà ở (đối diện UBND xã) -

1.250.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

423

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã An Hồng

Đất các khu vực còn lại -

270.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

424

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Hồng Thái

Từ cầu Kiến An - đến ngã 3 vào thôn Đào Yêu

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

425

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Hồng Thái

Từ giáp địa phận xã Đặng Cương - đến ngã 3 vào thôn Đào Yêu

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

426

Huyện An Dương

Đường liên xã Quốc Tuấn đến đường 351 - Khu vực 1 - Xã Hồng Thái

-

1.080.000

650.000

490.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

427

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Hồng Thái

-

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

428

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Hồng Thái

Đường liên thôn -

780.000

690.000

520.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

429

Huyện An Dương

Khu vực 2 - Xã Hồng Thái

Đường nội bộ trong dự án giao đất cho công dân làm nhà ở (dự án 837) -

1.250.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

430

Huyện An Dương

Khu vực 2 - Xã Hồng Thái

Đường trong các dự án cho công dân làm nhà ở khác -

1.000.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

431

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Hồng Thái

Đất các khu vực còn lại -

300.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

432

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ giáp địa phận thị trấn An Dương - đến giáp địa phận xã Hồng Thái

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

433

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ giáp đường 351 - đến cầu Nhu

3.500.000

2.100.000

1.580.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

434

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ cầu Nhu - đến giáp địa phận xã Lê Lợi

2.500.000

1.500.000

1.130.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

435

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

-

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

436

Huyện An Dương

Đường trục xã (đường 351 đến cầu Trạm Xá) - Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

đường 351 - đến cầu Trạm Xá

2.160.000

1.300.000

950.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

437

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

Đoạn từ Ụ Dầu - đến cầu Trạm Xá

1.210.000

940.000

830.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

438

Huyện An Dương

Đường trục xã- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

Đoạn từ Trạm điện - đến Cầu Trắng

1.210.000

940.000

830.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

439

Huyện An Dương

Đường liên thôn- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

-

950.000

760.000

570.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

440

Huyện An Dương

Đường khu tái định cư Thành Công- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

-

1.950.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

441

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại- Khu vực 3 - Xã Đặng Cường

Đất các khu vực còn lại -

570.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

442

Huyện An Dương

Quốc lộ 10 - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ giáp địa phận xã Bắc Sơn - đến hết địa phận huyện An Dương (cầu Trạm Bạc)

4.800.000

2.880.000

2.160.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

443

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ giáp địa phận xã Bắc Sơn - đến giáp thị trấn An Dương

3.500.000

2.100.000

1.580.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

444

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Đoạn từ giáp địa phận xã Đặng Cương - đến Quốc lộ 17B

3.000.000

1.800.000

1.350.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

445

Huyện An Dương

Đoạn đường - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ ngã 3 Tràng Duệ đi Trạm Bạc -

1.350.000

1.010.000

810.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

446

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

-

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

447

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

1.160.000

1.020.000

870.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

448

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

960.000

770.000

620.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

449

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong các khu TĐC - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

450

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Lê Lợi

-

570.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Công Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Chân Ngôn Cuộc sống
Bảng giá nhà đất
Xen ngày tốt
Bảng giá nhà đất hải phòng
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 45, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/