Bảng giá nhà đất hải phòng
02/10/2021 - 12:45 PMLê Công 84 Lượt xem

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG 9

HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ:  0919.168.366
Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng
 

451

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 cũ địa phận xã Đại Bản

-

3.600.000

2.160.000

1.620.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

452

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đại Bản

Đường trục xã -

690.000

600.000

510.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

453

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đại Bản

Đường liên thôn -

400.000

350.000

300.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

454

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Đại Bản

Đất các khu vực còn lại -

270.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

455

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Từ giáp xã Tân Tiến - đến qua chợ Hỗ mới 100 m

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

456

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Từ qua chợ Hỗ mới 100 m - đến hết địa phận xã An Hưng (giáp với xã Lê Thiện)

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

457

Huyện An Dương

Khu vực 1- Xã An Hưng

Quốc lộ 5 cũ qua xã An Hưng -

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

458

Huyện An Dương

Khu vực 1- Xã An Hưng

Đoạn đường: Từ cầu Kiền - đến cầu Gỗ từ giáp địa phận quận Hồng Bàng đến hết địa phận xã An Hưng

5.370.000

3.220.000

2.710.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

459

Huyện An Dương

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng -

1.210.000

780.000

620.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

460

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

660.000

580.000

500.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

461

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

400.000

350.000

300.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

462

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong khu dân cư Nam Hòa - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

463

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong khu dân cư Đồng Hải - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

1.250.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

464

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã An Hưng

-

270.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

465

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Hồng Phong

Từ giáp địa phận xã An Hòa - đến giáp địa phận xã Bắc Sơn

3.500.000

2.100.000

1.580.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

466

Huyện An Dương

Đường liên xã - Khu vực 1 - Xã Hồng Phong

Từ chợ Hỗ - đến xã Hồng Phong (Quốc lộ 5 đến Quốc lộ 17B): đoạn từ Quốc lộ 17B đến hết địa phận xã Hồng Phong

1.250.000

940.000

750.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

467

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Hồng Phong

Đường liên thôn -

480.000

420.000

360.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

468

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Hồng Phong

Đất các khu vực còn lại -

300.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

469

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

Từ giáp địa phận TT An Dương - đến địa phận xã Đặng Cương

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

470

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

Từ giáp xã An Đồng - đến hết địa phận xã Đồng Thái

4.000.000

2.400.000

1.800.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

471

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: An Đồng - Đồng Thái - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

-

1.980.000

1.190.000

890.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

472

Huyện An Dương

Đường trục chính khu TĐC Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố - Khu vực 1 - Xã Đồn

-

1.390.000

1.160.000

990.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

473

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại thôn Hoàng Mai - Khu vực 1 - Xã Đồng Th

-

1.250.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

474

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

-

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

475

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đồng Thái

-

1.380.000

1.000.000

860.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

476

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Đồng Thái

-

880.000

670.000

570.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

477

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Đồng Thái

Đất các khu vực còn lại -

500.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

478

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Quốc Tuấn

Từ cầu Nhu - đến hết địa phận xã Quốc Tuấn

2.500.000

1.500.000

1.110.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

479

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Đặng Cương - Quốc Tuấn - Hồng Thái - Khu vực 1 - Xã Quốc Tuấn

-

900.000

680.000

540.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

480

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Quốc Tuấn

-

430.000

380.000

330.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

481

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Quốc Tuấn

-

360.000

320.000

280.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

482

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Quốc Tuấn

-

270.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

483

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ giáp địa phận xã Nam Sơn - đến vườn hoa Nomura

5.500.000

3.300.000

2.470.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

484

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ cống Trắng giáp quận Hồng Bàng - đến hết khu công nghiệp Nomura

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

485

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ hết khu công nghiệp Nomura - đến hết địa phận xã Tân Tiến (tiếp giáp với xã An Hưng)

4.250.000

2.550.000

1.920.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

486

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 cũ qua xã Tân Tiến

-

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

487

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Bắc Sơn - Tân Tiến - Lê Thiện - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

-

1.250.000

940.000

570.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

488

Huyện An Dương

Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Đoạn đường từ chợ Hỗ - đến giáp xã Hồng Phong

1.250.000

940.000

750.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

489

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

1.100.000

570.000

490.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

490

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

750.000

450.000

380.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

491

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong các dự án giao đất làm nhà ở - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

1.000.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

492

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Tân Tiến

-

400.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

493

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ giáp địa phận quận Hồng Bàng - đến ngã tư cắt Quốc lộ 5

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

494

Huyện An Dương

Đoạn đường - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ ngã tư cắt Quốc lộ 5 - đến giáp thị trấn An Dương

3.810.000

2.280.000

1.710.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

495

Huyện An Dương

Quốc Lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ giáp địa phận quận Hồng Bàng - đến hết địa phận xã Nam Sơn

4.650.000

3.110.000

2.330.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

496

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Nam Sơn

-

1.800.000

1.590.000

1.360.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

497

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Nam Sơn

-

750.000

660.000

570.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

498

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Nam Sơn

-

450.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

499

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ giáp địa phận tỉnh Hải Dương - đến lối rẽ vào XN gạch Kim Sơn

2.300.000

1.380.000

1.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

500

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ lối rẽ vào Xí nghiệp gạch Kim Sơn - đến giáp địa phận xã Đại Bản

2.500.000

1.500.000

1.120.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Công Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Chân Ngôn Cuộc sống
Bảng giá nhà đất
Xen ngày tốt
Bảng giá nhà đất hải phòng
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 45, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/