Bảng giá nhà đất hải phòng
02/10/2021 - 12:41 PMLê Công 64 Lượt xem
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG 7
 
HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ:  0919.168.366
Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng
 

351

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Đặng Cương - Quốc Tuấn - Hồng Thái - Khu vực 1 - Xã Quốc Tuấn

-

1.080.000

810.000

650.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

352

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Quốc Tuấn

-

520.000

460.000

390.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

353

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Quốc Tuấn

-

430.000

380.000

330.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

354

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Quốc Tuấn

-

320.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

355

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ giáp địa phận xã Nam Sơn - đến vườn hoa Nomura

6.600.000

3.960.000

2.960.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

356

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ cống Trắng giáp quận Hồng Bàng - đến hết khu công nghiệp Nomura

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

357

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ hết khu công nghiệp Nomura - đến hết địa phận xã Tân Tiến (tiếp giáp với xã An Hưng)

5.100.000

3.060.000

2.300.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

358

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 cũ qua xã Tân Tiến

-

7.200.000

4.320.000

3.240.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

359

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Bắc Sơn - Tân Tiến - Lê Thiện - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

-

1.500.000

1.130.000

680.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

360

Huyện An Dương

Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Đoạn đường từ chợ Hỗ - đến giáp xã Hồng Phong

1.500.000

1.130.000

900.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

361

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

1.320.000

680.000

590.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

362

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

900.000

530.000

460.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

363

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong các dự án giao đất làm nhà ở - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

1.200.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

364

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Tân Tiến

-

480.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

365

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ giáp địa phận quận Hồng Bàng - đến ngã tư cắt Quốc lộ 5

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

366

Huyện An Dương

Đoạn đường - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ ngã tư cắt Quốc lộ 5 - đến giáp thị trấn An Dương

4.570.000

2.740.000

2.050.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

367

Huyện An Dương

Quốc Lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ giáp địa phận quận Hồng Bàng - đến hết địa phận xã Nam Sơn

5.580.000

3.730.000

2.790.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

368

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Nam Sơn

-

2.160.000

1.900.000

1.630.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

369

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Nam Sơn

-

900.000

790.000

680.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

370

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Nam Sơn

-

540.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

371

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ giáp địa phận tỉnh Hải Dương - đến lối rẽ vào XN gạch Kim Sơn

2.760.000

1.660.000

1.240.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

372

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ lối rẽ vào Xí nghiệp gạch Kim Sơn - đến giáp địa phận xã Đại Bản

3.000.000

1.800.000

1.340.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

373

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ giáp xã Đại Bản - đến giáp địa phận xã An Hưng

4.320.000

2.590.000

1.940.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

374

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

đoạn đường tàu - đến cổng trào Nghĩa Đông thôn Dụ Nghĩa

1.800.000

1.080.000

810.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

375

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

đoạn từ cổng trào - đến cầu cao Nghĩa Tây, thôn Dụ Nghĩa

900.000

540.000

410.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

376

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

Đoạn từ trường tiểu học thôn Cữ - đến giáp đường tàu thôn Phi Xá

610.000

360.000

270.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

377

Huyện An Dương

Đường nội bộ KDC dự án đấu giá QSDĐ - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

-

1.200.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

378

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

-

470.000

410.000

350.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

379

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Lê Thiện

-

320.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

380

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ đập Cái Tắt - đến hết trường công nhân Cơ điện (Đại lộ Tôn Đức Thắng)

9.900.000

5.830.000

4.370.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

381

Huyện An Dương

Đường Tôn Đức Thắng - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã 3 Trường công nhân Cơ điện - đến cầu An Dương

11.520.000

6.910.000

5.180.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

382

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ hết Trường công nhân Cơ điện - đến cầu An Đồng (đường Nguyễn Văn Linh)

10.260.000

6.160.000

4.610.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

383

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ Quốc lộ 5 - đến hết địa phận xã An Đồng

5.400.000

2.970.000

2.230.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

384

Huyện An Dương

Các tuyến đường trong Khu đô thị PG - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

3.000.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

385

Huyện An Dương

Đoạn đường nối ra Quốc lộ 17B, đường máng nước và Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

3.280.000

2.240.000

1.690.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

386

Huyện An Dương

Đoạn đường nhánh nối ra Quốc lộ 17B, đường máng nước và Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

1.800.000

1.080.000

820.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

387

Huyện An Dương

Đường liên xã: An Đồng - Đồng Thái - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

2.590.000

1.300.000

970.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

388

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ giáp thị trấn An Dương - đến ngã 3 rẽ vào UBND xã An Đồng mới

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

389

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã 3 rẽ vào UBND xã An Đồng mới - đến ngã rẽ vào UBND xã An Đồng cũ

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

390

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã 3 rẽ vào UBND xã An Đồng cũ - đến ngã tư Ác Quy

6.600.000

3.960.000

2.970.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

391

Huyện An Dương

Đường 208 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã tư Ắc quy - đến lối ra chợ An Đồng

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

392

Huyện An Dương

Đường 208 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Ngã rẽ chợ An Đồng - đến bến đò

4.800.000

2.880.000

2.160.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

393

Huyện An Dương

Đường máng nước - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã 3 Trường công nhân Cơ Điện - đến lối rẽ vào UBND xã An Đồng cũ

9.000.000

5.400.000

4.050.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

394

Huyện An Dương

Đường máng nước - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ lối rẽ UBND xã An Đồng cũ - đến lối rẽ vào UBND xã An Đồng mới

7.800.000

4.680.000

3.500.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

395

Huyện An Dương

Đường máng nước - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ lối rẽ UBND xã An Đồng mới - đến giáp thị trấn An Dương

7.200.000

4.320.000

3.230.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

396

Huyện An Dương

Khu dân cư An Trang - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

3.600.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

397

Huyện An Dương

Đường 442 khu dân cư An Trang - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

4.800.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

398

Huyện An Dương

Đường nội bộ KDC thôn Vân Tra, Cái Tắt, An Dương, Trang Quan - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

2.100.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

399

Huyện An Dương

Đường nội bộ KDC thôn Văn Cú, Vĩnh Khê - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

400

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã An Đồng

-

1.500.000

1.310.000

1.130.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

 

 
 

Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Công Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Chân Ngôn Cuộc sống
Bảng giá nhà đất
Xen ngày tốt
Bảng giá nhà đất hải phòng
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 45, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/